Конференції

Порошкова металургія

№ 07/08 2016 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
В.В.Гарбуз, Т.Ф.Лобунець, В.А.Петрова, Т.В.Томила, Л.С.Суворова
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРБЦІЇ АЗОТУ НА ВИСОКОПОРИСТИХ ПОРОШКАХ ГРАФЕНОПОДІБНОГО НІТРИДУ БОРУ
3
Юй-Hсиень Пен, Чін-Хва Лее, Шрініваза Р.Попурі, К.Н.Шаши Кумар
ОТРИМАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МІДНОГО ПОРОШКУ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ ЧИСТОТИ МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА: РОБАСТНОЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТАГУТІ
12
Н.А.Олейник, Г.Д.Ільницька, О.Н.Сизоненко, Г.А.Петасюк, Г.А.Базалій, В.С.Шамраєва, Н.Н.Циба, А.С.Торпаков, Е.В.Ліпян
ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІКРОПОРОШКІВ АЛМАЗУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ РОЗДІЛЕННЯ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ
25

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
О.П.Гапонова, Г.А.Баглюк
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНО-ШВИДКІСНИХ УМОВ ДЕФОРМАЦІЇ НА СИЛОВІ ПАРАМЕТРИ І СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ ШТАМПУВАННІ СПЕЧЕНИХ ЗАГОТОВОК Cu–2% Ti
37
М.Седігі, Хейдарі віні М.,, П.Фархадіпур
ВПЛИВ ВМІСТУ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ AA5083/AL2O3, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ТЕПЛОЇ КУМУЛЯТИВНОЇ ПРОКАТКИ
45
К.О.Гогаєв, С.М.Волощенко, Ю.М.Подрезов, О.К.Радченко, Л.А.Радченко, Я.І.Євич
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
II. УМОВИ КОМПАКТУВАННЯ, СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МОДЕЛЬНИХ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ Fе - FeSi І Al - FeSi
52

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
T.Варол, А.Джанакджи
ВПЛИВ ПЛАСТІВЦЕВОЇ МІКРОСТРУКТУРИ НА ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ-ГРАФІТ
60

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
†О.В.Паустовський, Б.М.Рудь, В.Є.Шелудько, Є.Я.Тельников, М.І.Сіман, Смертенко П.С, В.В.Кременицький, Ю.І.Богомолов
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ПЛІВКОВІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІАМІДУ З ВМІСТОМ ФТОРУ І БОРИДУ НІКЕЛЮ
73
І.М.Погрелюк, О.В.Овчинников, А.А.Скребцов, Х.С.Швачко
ВПЛИВ СКЛАДУ ВИХІДНОЇ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ НА ПОРИСТІСТЬ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ І ЙОГО КОРОЗІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
82

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ З’ЄДНАННЯ ОКСИДНОЇ КЕРАМІКИ, ОТРИМАНІ ЧЕРЕЗ ПЛАСТИЧНІ ПРОКЛАДКИ З НІОБІЮ І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ
93

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
С.О.Фірстов, М.О.Крапівка, М.А.Васильєв, С.І.Сидоренко, С.М.Волошко
ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННО-ІОННОЇ ЕМІСІЇ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ Cr14,3Mn14,3Fe14,3Ni28,6Co14,3Cu14,3
98

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко
ТЕПЛОЄМНІСТЬ Yb4Hf3O12 В ІНТЕРВАЛІ 57–302 К
107
В.А.Швець, †В.О.Лавренко, В.М.Талаш, А.Д.Панасюк, Ю.Б.Руденко
ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaCl КАРБІДУ ТИТАНУ TiCx В ОБЛАСТІ ГОМОГЕННОСТІ
113

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Д.Добровольський, О.Г.Єршова, Ю.М.Солонін, О.Ю.Хижун
ВПЛИВ ДОБАВОК ТИТАНУ ТА ЗАЛІЗА ДО МАГНІЮ НА ВОДЕНЬСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТЕРМОСТІЙКІСТЬ І КІНЕТИКУ ДЕСОРБЦІЇ ВОДНЮ З ФАЗИ MgH2 МЕХАНІЧНОГО СПЛАВУ
124

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
М.І.Гречанюк, П.П.Кучеренко, А.Г.Мельник, І.Н.Гречанюк, Ю.А.Смашнюк
ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА L - 4 ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА І РАФІНУВАННЯ У ВАКУУМІ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ
138

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
Б.С.Байталюк, В.А.Маслюк, С.Б.Котляр, Я.А.Ситник
МАГНІТОМ’ЯКІ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКИ. ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
148