Конференції

Порошкова металургія

№ 01/02 2016 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Р.Дельмдал
УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ЛАЗЕРНЕ ОЧИЩЕННЯ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Ю.А.Шишкіна, Г.А.Баглюк, В.С.Куріхін, Д.Г.Вербило
ВПЛИВ СХЕМИ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ ГАРЯЧИМ ШТАМПУВАННЯМ
9
І.Ю.Приходько, М.А.Дедік, К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, А.І.Іценко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ НЕСИМЕТРИЧНОЇ ПРОКАТКИ ПОРОШКУ ТИТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
17

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
†В.В.Скороход
НАУКА ПРО СПІКАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ, ДОСЯГНЕННЯ, ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
II. ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО СПІКАННЯ. РОБОТИ РАННЬОГО ПЕРІОДУ
26

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.В.Цукренко, О.К.Рубан, В.П.Редько, О.В.Дуднік
ВПЛИВ МІКРОДОБАВКИ СoО НА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ В СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2О3
41
В.В.Гарбуз, Л.М.Кузьменко, Л.С.Суворова, В.А.Петрова, Т.А.Силінська, С.К.Шацьких
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОМ ВИБІРКОВОГО ОКИСНЕННЯ НАНОФОРМ ВІЛЬНОГО ВУГЛЕЦЮ У ПОРОШКАХ КАРБІДУ БОРУ
50

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Т.С.Черепова, Г.П.Дмитрієва
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТВЕРДОСТІ ПОРОШКОВИХ КОБАЛЬТОВИХ СПЛАВІВ, ЗМІЦНЕНИХ КАРБІДАМИ НІОБІЮ АБО ТИТАНУ
58

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Т.П.Гребенок, Т.В.Дубовик, М.С.Ковальченко, Л.О.Клочков, А.О.Рогозінська, В.І.Субботін
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КЕРМЕТІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ТИТАНУ З ДОБАВКОЮ ІНШИХ КАРБІДІВ
65
М.Кілік, Д.Озъюрек, Т.Тунджай
ХАРАКТЕР ЗНОШУВАННЯ ПРИ СУХОМУ ТЕРТІ І МІКРОСТРУКТУРА ТВЕРДИХ СПЛАВІВ W–Ni–Fe І W–Ni–Cu, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
73

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Л.С.Крикля, К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, В.М.Петюх, Л.А.Дума, В.Б.Соболєв
БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf–Ru–Rh
IІІ. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh
85
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, †Л.М.Лопато
ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–La2O3
96
М.О.Шевченко, †В.В.Березуцький, М.І.Іванов, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Pr
104

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.В.Ремез, Ю.М.Подрезов, А.А.Бондар, В.Т.Вітусевич, У.Xехт, В.М.Вобліков, Н.І.Циганенко, Я.І.Євич, Т.Я.Великанова
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ TiAl, ЛЕГОВАНИХ НІОБІЄМ ТА ХРОМОМ
119
T.І.Вербицька, Є.В.Фігурна, М.Ю.Вербицька, І.A.Володимирський, С.І.Сидоренко, Є.П.Павлова, Ю.Н.Maкогон
ВПЛИВ МІДІ НА ФОРМУВАННЯ ВПОРЯДКОВАНОЇ ФАЗИ L10(FePt) В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 НА ПІДКЛАДКАХ SiO2/Si(001)
141

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
ЗАЛІЗНИЙ ВІК: ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
147