Порошкова металургія

№ 09/10 2016 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.О.Гогаєв, С.М.Волощенко, Ю.М.Подрезов, О.К.Радченко, Л.О.Радченко, Я.І.Євич
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
III. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕСУВАНЬ І ПРОКАТАНИХ СМУГ З ПОРОШКІВ МОДИФІКАТОРІВ РІЗНИХ СКЛАДІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
П.Я.Радченко, О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, †В.В.Скороход, М.І.Даниленко
ЗМІЦНЕННЯ МІДІ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТКАМИ ЗАЛІЗА
11
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, Р.В.Яковенко, В.А.Маслюк
УДАРНЕ СПІКАННЯ КАРБІДОСТАЛІ 70%(ОБ.) Х13M2–30%(ОБ.) Cr3C2 У ШИРОКОМУ ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР
19

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Расул Мораді, Джавад Карімі-Сабет, Мохтаба Шаріаті-Ніассар, Сайєд Махді Хедаят
СИНТЕЗ І ВИВЧЕННЯ ОДНОШАРОВИХ НАНОПОРОШКІВ h - BN КОМБІНАЦІЄЮ МЕТОДУ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ З ПАРОВОЇ ФАЗИ З ПРОЦЕСОМ РОЗШАРУВАННЯ В ІЗОПРОПАНОЛІ
34

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Т.О.Єпіфанцева
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ХОЛОДНОПРЕСОВАНОГО ПОРОШКОВОГО ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПЛАСТИЧНОЇ МАТРИЦІ І ЖОРСТКИХ ВКЛЮЧЕНЬ
47
†О.В.Паустовський, Б.М.Рудь, В.Є.Шелудько, Є.Я.Тельников, М.І.Сіман, П.С.Смертенко, В.В.Кременицький, Ю.І.Богомолов
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТІЙКОГО ФТОРВМІСНОГО ПОЛІАМІДУ, ЩО МІСТИТЬ ФТОР І БІНАРНОГО НАПОВНЮВАЧА
62
Ю.В.Вербовицький, В.В.Штендер, П.Я.Лютий, І.Ю.Завалій
ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ LaMgNi4–xCox (0 ≤ x ≤ 1)
71

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
М.В.Замула, В.Т.Варченко, С.О.Умерова, О.Б.Згалат-Лозинський, А.В.Рагуля
ТЕРТЯ І ЗНОС КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ TiB2-30% (мас.) B4C, КОНСОЛІДОВАНОГО В УМОВАХ ІСКРОПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ
80
Н.В.Бошицька, Ю.О.Федоренко, А.О.Перекос, Н.В.Каплуненко, †І.В.Уварова, К.Ю.Бошицький
СТАБІЛЬНІСТЬ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ПОРОШКОВИХ СИСТЕМ ГІДРОКСИАПАТИТУ З БАЗАЛЬТОВОЮ ЛУСКОЮ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БІОЛОГІЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ
88

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
З.Дурягіна, Т.Ковбасюк, М.Загула-Яворська, С.Беспалов, М.Драджевич, К.Дихтон, М.Кіндрачук
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ СИТАЛОЦЕМЕНТУ PbO–ZnO–B2O3
95
В.Б.Тарельнік, †О.В.Паустовський, Ю.Г.Ткаченко, Є.В.Коноплянченко, В.С.Марцинковський, Б.Антошевський
ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, КОМПОЗИЦІЙНІ І БАГАТОШАРОВІ ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ ЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–Cr, WC–Co І МЕТАЛІВ
100
Чін Ань Хуан, Джи Ю Чень, Чинь Хо Чуан, Йоахим Майер
ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ Cr–C–Al2O3, ОДЕРЖАНИХ ОСАДЖЕННЯМ НА МІДНІ ПІДКЛАДКИ В ЕЛЕКТРОЛІТІ З ІОНАМИ Cr3+
116

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Г.Кудiн, М.О.Шевченко, М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, П.М.Суботенко, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–La–Ni
124
О.В.Дуров, М.В.Карпець, Т.В.Сидоренко, Б.Д.Костюк, †Ю.В.Найдіч
ВПЛИВ СТЕХІОМЕТРІЇ НА КОНТАКТНУ ВЗАЄМОДІЮ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ З РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ
134
М.С.Стороженко
ВПЛИВ ДОБАВОК МОЛІБДЕНУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЛАВІВ Fe–Mo І ЗАКОНОМІРНОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ Tib2–(Fe–Mo)
140
В.В.Гарбуз, Л.С.Суворова, В.А.Петрова, Л.М.Кузьменко
АТЕСТАЦІЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НАНОФОРМ БАГАТОШАРОВИХ ТРУБОК ВУГЛЕЦЮ
150