Конференції

ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ Cr–C–Al2O3, ОДЕРЖАНИХ ОСАДЖЕННЯМ НА МІДНІ ПІДКЛАДКИ В ЕЛЕКТРОЛІТІ З ІОНАМИ Cr3+

Чін Ань Хуан,
 
Джи Ю Чень,
 
Чинь Хо Чуан,
 
Йоахим Майер
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2250

Анотація

Покриття складу Cr–C–Al2O3 з різним вмістом Al2O3 одержано осадженням на мідну підкладку в електроліті, який містить іони Cr3+. Мікроструктуру покриття Cr–C–Al2O3 досліджували методами оптичної, сканувальної та просвітлювальної електронної мікроскопії. Оцінено твердість, корозійну стійкість та зносостійкість осаджених зразків Cr–C і Cr–C–Al2O3. Результати експерименту показали рівномірний розподіл наночастинок Al2O3 в покриттях Cr–C після осадження з електроліту, що містять іони Cr3+. Твердість покриттів Cr–C–Al2O3 збільшується з підвищенням вмісту Al2O3 в електроліті. Корозійну стійкість осаджених покриттів Cr–C можна значно підвищити додаванням наночастинок Al2O3. Це пов’язано зі зменшенням кількості тріщин в покритті Cr–C при спільному осадженні з наночастинками Al2O3. За результатами дослідження методом просвітлювальної електронної мікроскопії запропоновано механізм зниження кількості тріщин в покритті Cr–C–Al2O3. Зразок покриття Cr–C–Al2O3, осаджене з електроліту, що містить 50 г/л Al2O3, мав відносно вищу корозійну стійкість в порівнянні з іншими зразками.


CR3+-ЕЛЕКТРОЛІТ, ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МІДНА ПІДКЛАДКА, НАНОЧАСТИНКИ AL2O3, ПОКРИТТЯ CR–C–AL2O3