Конференції

Порошкова металургія

№ 05/06 2016 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.П.Сав`як, О.Б.Мельник, †І.В.Уварова, А.В.Котко, О.О.Удовик
КРИСТАЛОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАНОДИСПЕРСНОГО КАРБІДУ ТИТАНУ ПРИ ПОМЕЛІ ТИТАНУ І ВУГЛЕЦЮ В ПЛАНЕТАРНОМУ МЛИНІ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
М.С.Ковальченко, Т.П.Гребенок, М.П.Бродніковський, А.О.Рогозінська
ОСОБЛИВОСТІ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКІВ КРИХКИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПРЕСУВАННІ
13
К.О.Гогаєв, С.М.Волощенко, Ю.М.Подрезов, О.К.Радченко, Л.О.Радченко
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
I. ПОРОШКОВІ МОДИФІКУЮЧІ СУМІШІ.
СОСТАВ, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ
27

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
С.Гундуз, М.А.Ерден, Х.Карабулут, М.Тюркмен
ВПЛИВ ВАНАДІЮ ТА ТИТАНУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ ПОРОШКОВОЇ СТАЛІ
37
Аннамалай А. Раджа, А.Упадхьяя, Д.Агравал
ВПЛИВ ДОБАВКИ Ni3Al І РЕЖИМУ НАГРІВАННЯ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНУ ПОВЕДІНКУ АУСТЕНІТНИХ І ФЕРИТНИХ НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ
49
Г.А.Баглюк, О.І.Толочин, А.В.Толочина, Р.В.Яковенко, А.М.Грипачевский, М.Є.Головкова
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧЕШТАМПОВАНОГО ІНТЕРМЕТАЛІДУ Fe3Al
59

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Н.В.Каплуненко, Н.В.Ульянчич, В.Д.Кліпов, В.Ф.Горбань
ЗМІЦНЕНИЙ БАЗАЛЬТОВОЮ ЛУСКОЮ ГІДРОКСИАПАТИТ
70
Вей Лю, Чжень-хуа Чень, Хуей-пін Ван, Чжун-цзянь Чжан, Лян Яо, Дін Чєнь
ВТОМА ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ПРИ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ БАГАТОКРАТНИХ УДАРНИХ І СТАТИЧНИХ ВПЛИВАХ
76
О.Є.Сич, А.П.Яценко, Т.В.Томила, Г.Б.Товстоног, Я.І.Євич
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПРОНИКНОЇ ВИСОКОПОРИСТОЇ СКЛОКЕРАМІКИ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ
85

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
А.В.Лясникова, О.А.Маркелова, О.А.Дударева, В.Н.Лясников, А.П.Барабаш, С.П.Шпиняк
КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ СРІБРО- І МІДЬЗАМІЩЕНИХ ГІДРОКСИАПАТИТІВ
97

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Л.С.Крикля, К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа
БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ Hf–Ru–Rh
V. ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh
105
О.Л.Семенова, Ж.-К.Теденак, О.С.Фомічов
ФАЗОВІ СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СПЛАВІ Zr50Co25Ni25
111
С.А.Неділько, І.В.Фесич, О.Г.Дзязько, А.С.Булачок, С.О.Солопан, Т.О.Плутенко
СИНТЕЗ КУПРАТУ БАРІЮ МЕТОДОМ ВТОРИННОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ ТА ЙОГО ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
120
Т.В.Мосіна, І.П.Нешпор, О.М.Григорьєв, В.В.Пасічний, В.П.Коновал, Г.Ф.Горбачов, О.О.Зубарев
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2 З РОЗПЛАВОМ БАЗАЛЬТУ
129

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.В.Карпець, О.С.Макаренко, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, О.А.Рокицька, С.Ю.Макаренко
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В БАГАТОКОМПОНЕНТНОМУ СПЛАВІ FeCoCrNiVAl
136

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.П.Бондаренко, О.В.Євдокимова, А.А.Матвейчук, Т.М.Дуда
ВПЛИВ ВИДУ ПОКРИТТЯ НА УТРИМАННЯ ЧАСТОК SiC В КОМПОЗИТІ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ШЛІФУВАННЯ
146
Т.С.Черепова, Г.П.Дмитрієва
ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПОРОШКОВИХ КОБАЛЬТОВИХ СПЛАВІВ,ЗМІЦНЕНИХ КАРБІДОМ ТИТАНУ
152