Конференції

ВПЛИВ ДОБАВКИ Ni3Al І РЕЖИМУ НАГРІВАННЯ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНУ ПОВЕДІНКУ АУСТЕНІТНИХ І ФЕРИТНИХ НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ

Аннамалай А. Раджа,
 
А.Упадхьяя,
 
Д.Агравал
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2190

Анотація

Досліджено вплив добавки інтерметаліду (Ni3Al) і режиму нагрівання на електрохімічну поведінку аустенітних (316L) і феритних (434L) нержавіючих сталей. Сирі пресовки спікали із застосуванням традиційного і надвисокочастотного нагріву в твердому стані при температурі 1350 °C в середовищі H2 протягом 60 хв. Характеризацію зразків після спікання проведено із використанням декількох методів: оцінки їх густини і твердості, дослідження електрохімічної поведінки за допомогою потенціодинамічного поляризаційного сканування (1 мВ/с) у 0,1 N H2SO4. Добавка алюмініду нікелю сприяє підвищеному ущільненню композитів, більш виразному у випадку дисперсно-зміцнених композитів із нержавіючої сталі 434L. Також спостерігали позитивний ефект на корозійну стійкість композитів порівняно з пресовкою із нержавіючої сталі без добавок.


ГУСТИНА, ІНТЕРМЕТАЛІД, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ