Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПОРОШКОВИХ КОБАЛЬТОВИХ СПЛАВІВ,ЗМІЦНЕНИХ КАРБІДОМ ТИТАНУ

Т.С.Черепова,
 
Г.П.Дмитрієва
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2202

Анотація

Досліджено характеристики зносостійкості в умовах фретинг-корозії порошкових кобальтових сплавів з карбідом титану за температур 20, 300, 650, 800 і 1050 °С, при різних навантаженні та тривалості випробувань. Сплави різної пористості отримані методом гарячого пресування порошків кобальту, хрому, алюмінію, заліза та карбіду титану. Визначено величину зноcу сплавів із вмістом карбіду 30, 50 та 70%. Встановлено залежність середнього лінійного зносу порошкових сплавів від пористості та навантаження при випробуванні. Найбільший вплив на зносостійкість сплавів справляє температура: з її підвищенням показники середнього лінійного зносу зростають незалежно від вмісту карбіду. Отримані результати є основою для вибору оптимального складу сплаву для промислових випробувань при створенні матеріалів тертя авіаційного призначення.