Конференції

КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ СРІБРО- І МІДЬЗАМІЩЕНИХ ГІДРОКСИАПАТИТІВ

А.В.Лясникова,
 
О.А.Маркелова,
 
О.А.Дударева,
 
В.Н.Лясников,
 
А.П.Барабаш,
 
С.П.Шпиняк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2195

Анотація

Проведено комплексні дослідження фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей біокомпозитних покриттів, отриманих електроплазмовим напиленням порошків срібло- і мідьзаміщених гідроксиапатитів на титанову основу, подано їх порівняльну характеристику. Інфрачервоною спектроскопією встановлено, що зразки всіх типів порошків в основному відповідають зразку синтетичного гідроксиапатиту. Скануюча електронна мікроскопія підтвердила присутність наночастинок металозаміщених гідроксиапатитів у всіх типах покриттів. Доведено, що досліджуваним покриттям притаманні виражені гідрофільні властивості, причому найбільшою мірою —сріблозаміщеним гідроксиапатитним покриттям. Покриття, сформовані на основі мідьзаміщених гідроксиапатитів, демонструють більш високу біологічну активність і найбільші показники адгезії, однак виражені антимікробні властивості мають лише сріблозаміщені гідроксиапатитні покриття.


БІОСУМІСНІСТЬ, ЗАМІЩЕНИЙ ГІДРОКСИАПАТИТ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ