ЗМІЦНЕНИЙ БАЗАЛЬТОВОЮ ЛУСКОЮ ГІДРОКСИАПАТИТ

Н.В.Каплуненко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2192

Анотація

Наведено умови одержання та фізико-механічні характеристики дисперсно-зміцненого базальтовою лускою гідроксиапатиту. Досліджено зразки гідроксиапатиту, зміцнені 5 і 10% базальтової луски, після спікання за температур 700, 800, 900, 950, 1000, 1070 і 1250 °С. Методом рентгенофазового аналізу встановлено утворення за 1250 °С фази β-ТКФ (трикальційфосфат), що характерна для ГАП, отриманого при низькотемпературному синтезі. Утворення цієї фази та встановлена можливість регулювання співвідношення фаз гідроксиапатиту та β-ТКФ визначають перспективи отримання матеріалу з необхідним комплексом властивостей.


АВТОМАТИЧНЕ ІНДЕНТУВАННЯ, БАЗАЛЬТ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ПРЕСУВАННЯ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, СПІКАННЯ