Конференції

Кліпов Валерій Дмитрович


Наукові інтереси

 • Синтез та характеристики наноструктурних вуглецевих волокнистих матеріалів (нанотрубок, нановолокон, нанопакетів), що отримані із гідратцелюлозних волокон у термічній печі з використанням структуроутворюючих каталізаторів.
 • Розробка та дослідження наноструктурних вуглецевих композиційних матеріалів з іммобілізованими на поверхні лікарськими засобами.
 • Спеціальний інтерес оптимізація методів отримання легких композиційних вуглецевих протирадіоактивних захисних матеріалів (екранів) з додаванням мікро-, нанодисперсних рідкоземельних та інших функціональних домішок для зниження впливу α–β-γ радіації.
 • Кореляція між механічними характеристиками і процесом отримання вуглецевих наноструктурних волокон, вплив складу наноформ на їх властивості.
 • Вивчення та оцінка характеристик наноструктурних базальтових волокон отриманих методом високотемпературного індукційного плавлення.
 • Вивчення процесів плавлення, дегазації та гомогенізації при отриманні розплавів з гірських порід методом індукційного нагріву.
 • Поведінка високотемпературної металокераміки під впливом індукційних полів.
 • Розробка конструкцій та технології отримання плавильних пічей з гарячепресованої металокераміки під дією індукційного нагріву.
 • Розробка полімерних композиційних матеріалів армованих базальтовими волокнистими матеріалами та конструкцій на їх основі в т.ч. тари для зберігання та транспортування боєприпасів. Синтез нових армованих полімерних матеріалів.
 • Вивчення властивостей полімерних лакофарбових матеріалів армованих базальтовою лускою та дрібнодисперсними базальтовими домішками.

 • Патенти, авторські свідоцтва: 20
  1. Громаков В.Ф., Клипов В.Д., Сергеев В. П. и др. Футлярная упаковка СССР № 1637481 А1, «ДСП», приоритет, 13.10.89;
  2. Громаков В.Ф., Клипов В.Д., Сергеев В. П. и др. Корпус футлярной упаковки СССР № 1637482 А1, «ДСП», приоритет, 13.10.89.
  3. Громаков В.Ф., Олейник О.А., Сергеев В. П. и др. Футлярна упаковка Патент України № 62 С1, приоритет 30.04.93, Бюл. № 1.
  4. Тара для изделий сложной формы Лужанський Г.А. Сергеев В. П. Патент РФ № 219883 С1, 2003.
  5. Фідер скловареної печі Бочарова И. Н., Сергеев В. П., Ященко О.М. и др. Деклараційний патент України № 7178U Опубліковано: 15.06.2005.
  6. Тара для зберігання боєприпасів Кудряченко В.Н., Сергеев В.П., Клипов В.Д. и др. Патент України № 44367 U Опубліковано: 25.09.2009.

Біографія

Освіта:
1987 - Київський політехнічний інститут, диплом по спеціальності «Машини та апарати хімічних виробництв».

Зайнятість:
1989-2006 – Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України,відділ № 4 «Композиційні матеріали та вироби на їх основі». Посада: інженер ІІ кат.- ТВО зав. відділом.
2006 – по т.ч. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, відділ № 31 «Технології тугоплавких сполук та композиційних наноструктурних покриттів». Посада: науковий співробітник

Короткострокові візити:
Казахстан, Словенія, Грузія

Участь у проектах:
2004-2007 - проект 3016 “Створення нових композиційних матеріалів на основі природних алюмосилікатних і утилізованих полімерних матеріалів” фінансова підтримка УНТЦ-НАНУ.

Публікації