Конференції

ВТОМА ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ПРИ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ БАГАТОКРАТНИХ УДАРНИХ І СТАТИЧНИХ ВПЛИВАХ

Вей Лю,
 
Чжень-хуа Чень,
 
Хуей-пін Ван,
 
Чжун-цзянь Чжан,
 
Лян Яо,
 
Дін Чєнь
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2193

Анотація

Вивчено характеристики втомлюваності твердих сплавів з різним вмістом кобальту (11, 15 и 18%) при низькоенергетичних мультиударних (НЕМУ) и статичних впливах (СВ). Встановлено, що твердий сплав з високим вмістом кобальту має більшу довговічність при НЕМУі СВ у випадку, коли енергія одиничного удару нижча від енергії ударного руйнування, а статичне навантаження нижче від границі міцності на згин (σbb). Проте за одинакових значень λ (відношення енергії одиничного удару до енергії ударного руйнування) і θ (відношення статичного навантаження до границі міцності на згин) з підвищенням вмісту кобальтудовговічність усіх трьох сплавів при НЕМУ та СВ зменшується. Визначено, що твердий сплав з 18% кобальту має підвищену чутливість до динамічної й статичної втомлюваності, а отже, слабкий опір до поширення утомних тріщин. Це означає, що в умовах експлуатації сплави з високим вмістом кобальту потребують больш високого коефіцієнту запасу міцності. Утомна довговічність зразків з надрізом менша, ніж у гладких зразків. При θ = 0,8 відношення утомної довговічності трьох гладких зразків і зразків з надрізом (із вмістом кобальту 18, 15 й 11%) складає близько 1 : 2 : 7 та 1 : 1 : 2. Даний факт свідчить про те, що зразки з надрізом вуалюють дефекти твердих сплавів. Руйнування твердих сплавів, які зазнають низькоенергетичного мультиударного та статичного впливів, відбувається через ріст і сполучення порожнин (або великих зерен WC) та мікротріщин.


ВМІСТ КОБАЛЬТУ, НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИЙ МУЛЬТИУДАРНИЙ І СТАТИЧНИЙ ВПЛИВ, СТАТИЧНА ВТОМЛЕНІСТЬ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ