Конференції

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
I. ПОРОШКОВІ МОДИФІКУЮЧІ СУМІШІ.
СОСТАВ, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ

 
С.М.Волощенко,
   
Л.О.Радченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2188

Анотація

Запропонований цикл статей присвячено розробці технологічних принципів отримання композиційних комплексних модифікаторів для виготовлення виробів сільгосптехніки з високоміцного чавуну із кулеподібним графітом. Композиційні комплексні модифікатори у вигляді смуг та їх фрагментів одержують методом прокатки сумішей порошків. У першому повідомленні обґрунтовано вибір модифікаторів та охарактеризовано вихідні порошки, що входять до їх складу; розраховано вагові та об’ємні співвідношення крихкої та пластичної складових для різних сумішеймодифікаторів. Встановлено, що всі розглянуті порошкові композиціїналежать до критичних систем, які мають приблизно по 50% (об.) крихких та пластичних компонентів і потребують спеціальних технологічних підходів для отримання якісних виробів. Визначено технологічні характеристики порошків, що впливають на процес формування смуг композиційних комплексних модифікаторів: насипну густинувихідних порошківтаїх сумішей, фрикційний індекс (Hausner Ratio), кут зрушення та його тангенс.


МОДИФІКУЮЧІ СУМІШІ, ПОРОШКИ, ПРОКАТКА, СМУГА, ЧАВУН