Конференції

ФАЗОВІ СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СПЛАВІ Zr50Co25Ni25

 
Ж.-К.Теденак,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2197

Анотація

Методом високотемпературної рентгенографії вперше досліджено структурні фазові перетворення у сплаві Zr50Co25Ni25 в інтервалі температур 30–800 °С. Показано, що при кімнатній температурі цей сплав однофазний з орторомбічною структурою типу CrB. З підвищенням температури до 400 °С ця фаза трансформується в фазу з тетрагональною структурою типу AuCu і далі при 800 °С з’являється фаза з кубічною структурою типу CsCl разом з фазою з моноклінною структурою типу TiNi. При охолодженні зразка фаза типу TiNi зберігається до кімнатної температури.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ МАРТЕНСИТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, ФАЗА