Конференції

КРИСТАЛОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАНОДИСПЕРСНОГО КАРБІДУ ТИТАНУ ПРИ ПОМЕЛІ ТИТАНУ І ВУГЛЕЦЮ В ПЛАНЕТАРНОМУ МЛИНІ

 
О.Б.Мельник,
 
І.В.Уварова,
  
О.О.Удовик
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2186

Анотація

Досліджено структурні зміни в титані при помелі суміші порошків титану та вуглецю в планетарному млині АІР-015М.Встановлено, що в процесі розмелювання у всьому об’ємі реакційної зони утворюються монокристали карбіду титану розміром 7–50 нм.Виявлено, що на початковому етапі помелу відбувається текстурування титану, об’єм коміркикристалічної ґратки титанузбільшується і в ній з’являються напруги. На основі отриманих даних зроблено припущення, що впровадження вуглецю в пластично деформовані частинки титану призводить доутворення дефектів гексагонального щільного пакування в титані, які виступаютьяк зародки ГЦК-фази карбіду титану на фрагментованих ділянкахтитану, де формуютьсямонокристальні наночастинки TiC розміром 10–20 нм.Протяжність суцільних міжфазних контактів титан–вуглець закономірно зростає зі збільшенням часу помелу і призводить до збільшення кількості зародків нової ГЦК-фази, що, своєю чергою, сприяє розвитку хімічної реакції самопоширюваного механосинтезу. Виділене під час реакції тепло призводить до спікання наночастинок карбіду титану, в результаті чого формуються агрегати частинок розміром 0,1–0,5 мкм.


ДЕФЕКТИ ПАКУВАННЯ, КАРБІД ТИТАНУ, КРИСТАЛІЧНА ГРАТКА, МЕХАНОСИНТЕЗ