Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПРОНИКНОЇ ВИСОКОПОРИСТОЇ СКЛОКЕРАМІКИ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ

 
А.П.Яценко,
  
Г.Б.Товстоног,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2194

Анотація

Високопористу склокераміку на основі біогенного гідроксиапатиту (50; 60; 66,7 та 70% (мас.)) та скла системи SiO2–CaO–Na2O отримано методом дублювання структури полімерної матриці при температурі 900 °С. Встановлено, що при спіканні зразків відбувається розкладання біогенного гідроксиапатиту та його взаємодія зі склофазою, в результаті чого формується багатокомпонентна склокераміка, яка містить ренаніт NaCaPO4, силікофосфат кальцію Ca5(PO4)2SiO4, пірофосфат кальцію Са2Р2О7, пектоліт NaCa2Si3O8(OH) та гідроксиапатит Ca5(PO4)3(OH). Співвідношення фаз в отриманих матеріалах залежить від вихідного співвідношення біогенний гідроксиапатит / скло. Показано, що всі матеріали мають відкритопористу структуру з загальною пористістю 78–85%, яка збільшується з ростом у вихідному складі кількості біогенного гідрокиапатиту. Отримана склокераміка є резорбційною, задовольняє структурно-механічним вимогам до високопористих імплантаційних матеріалів та може бути перспективною для заміщення дефектів кісткової тканини в ортопедії й травматології.

 


ВЫСОКОПОРИСТЫЙ МАТЕРИАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ІМПЛАНТАТ, МЕТОД ДУБЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛІМЕРНОЇ МАТРИЦІ, СКЛО, СКЛОКЕРАМІКА