Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–La–Ni

Кудiн В.Г., Шевченко М.О., Іванов М.І., Березуцький В.В., Суботенко П.М., Судавцова В.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2251

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Al–La–Ni для перерізів (Al0,42La0,58)1–хNix (0 < x < 0,27) при 1430 K та (La0,25Ni0,75)1–х Alx при 1770 K (0 < xAl < 0,3) або при 1800 K (0,3 < xAl < 0,39). Експериментальні та розраховані за моделлю Редліха–Кістера ентальпії змішування характеризуються екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпій змішування розплавів складає –54 кДж/моль при складі Al0,4La0,2Ni0,4.


АЛЮМІНІЙ, ЛАНТАН, НІКЕЛЬ, РОЗПЛАВ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016 , #09/10 , C.124-133


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн