Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf– Ru– Rh
IV. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ І ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh

Крикля Л.С., Корнієнко К.Є., Хоружа В.Г., Петюх В.М., Дума Л.А., Самелюк А.В., Соболєв В.Б.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2173

Базуючись на даних, отриманих при дослідженні литих сплавів системи Hf–Ru–Rh в області складів 0−50% (ат.) Hf комплексом методів фізико-хімічного аналізу та відповідно до будови поверхні солідусу, вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу часткової системи Ru−HfRu−HfRh−Rh на концентраційний трикутник, діаграму плавкості та реакційну схему, яка відображає процеси, що протікають при кристалізації сплавів. Складовими поверхні ліквідусу є п’ять поверхонь первинної кристалізації, що відповідають неперервному ряду твердих розчинів між ізоструктурними (типу CsCl) фазами на основі сполуки HfRu та високотемпературної модифікації сполуки HfRh (δ-фаза), твердим розчинам на основі рутенію і родію, а також сполукам HfRh3 (AuCu3-тип, ε-фаза) та Hf3Rh5 (Ge3Rh5-тип, θ-фаза). У системі реалізуються три нонваріантні чотирифазні процеси за участю рідини при температурах 1900, 1810 і 1720 °С.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТРИКУТНИК, ПЕРВИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016 , #03/04 , C.97-108


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн