Конференції

БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf– Ru– Rh
IV. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ І ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh

  
В.Г.Хоружа,
  
Л.А.Дума,
  
В.Б.Соболєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2173

Анотація

Базуючись на даних, отриманих при дослідженні литих сплавів системи Hf–Ru–Rh в області складів 0−50% (ат.) Hf комплексом методів фізико-хімічного аналізу та відповідно до будови поверхні солідусу, вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу часткової системи Ru−HfRu−HfRh−Rh на концентраційний трикутник, діаграму плавкості та реакційну схему, яка відображає процеси, що протікають при кристалізації сплавів. Складовими поверхні ліквідусу є п’ять поверхонь первинної кристалізації, що відповідають неперервному ряду твердих розчинів між ізоструктурними (типу CsCl) фазами на основі сполуки HfRu та високотемпературної модифікації сполуки HfRh (δ-фаза), твердим розчинам на основі рутенію і родію, а також сполукам HfRh3 (AuCu3-тип, ε-фаза) та Hf3Rh5 (Ge3Rh5-тип, θ-фаза). У системі реалізуються три нонваріантні чотирифазні процеси за участю рідини при температурах 1900, 1810 і 1720 °С.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТРИКУТНИК, ПЕРВИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН