Конференції

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТІВ ZrO2–Ti МЕТОДОМ ІСКРОВОГО ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ

П.Лада,
 
А.Мязга,
 
Я.Возняк,
 
К.Конопка,
 
А.Ольшина
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2266

Анотація

Виконано попередній аналіз композиту ZrO2–Ti. Зразки отримано з нанорозмірного порошку ZrO2, стабілізованого порошками 3% (мол.) Y2O3 и 10% (об.) Ti с розміром частинок ~15 мкм, методом іскрового плазмового спікання в середовищі аргону при температурі 1350 ºC, тиску 20 MПa та витримці 10 мин. Густину спечених композитів ZrO2–Ti визначено методом гідростатичного зважування (Архімеда). Мікро-структуру вивчено методами рентгеноструктурного аналізу та сканувальної електронної мікроскопії. Додатково визначено твердість і в’язкість руйнування. Отримані зразки мали відносну густину ~98–99%. Аналіз за допомогою сканувального електронного микроскопу підтвердив рівномірний розподіл титану в цирконієвій матриці. До того ж, рентгеноструктурним методом у системі Ti–Zr–O виявлено присутність нової фази.


ІСКРОВЕ ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ КОМПОЗИТ, ОКСИД ЦИРКОНІЮ, ТИТАН