Конференції

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУМЕНЕВОГО ПОМЕЛУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ З ДОМЕННИХ ШЛАКІВ

В.П.Кравченко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2278

Анотація

Досліджено вплив кульового (барабанного) і струменевого методів розмелювання на гранулометричний склад і питому поверхню порошків, одержуваних з доменних шлаків. Показано ефективність пневмоструменевого помелу, застосування якого забезпечує відносно монодисперсний гранулометричний склад порошку (більше як 85% фракцій має розмір 0–10 мкм). Встановлено, що зменшення середнього розміру частинок порошку призводить до збільшення його питомої поверхні і супроводжується різким підвищенням активності — міцності зразків, отриманих з використанням доменних шлаків. Гідравлічну активність порошку на рівні σ≥ 30 МПа забезпечують шлаки із середнім розміром частинок до 12 мкм і питомою поверхнею S = 0,6–0,8 м2/г, що збільшує міцність зразків. Міцність в’яжучих складів на основі доменних шлаків до 40–43 МПа можна підвищити шляхом додавання до шихти 15–20% портландцементу.


В´ЯЖУЧІ ВЛАСТИВОСТІ, ГІДРАВЛІЧНА АКТИВНІСТЬ, ДИСПЕРСНІСТЬ, ДОМЕННИЙ ШЛАК, ПИТОМА ПОВЕРХНЯ, ПОРОШОК, РОЗМЕЛЮВАННЯ