Конференції

ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–Y2O3 ПРИ 1550 ТА 1400 °С

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2272

Анотація

Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3–TiO2–Y2O3 при 1550 та 1400°С. Нових фаз і помітних областей гомогенності фаз на основі компонентів та подвійних сполук у потрійній системі не знайдено. Триангуляція системи визначається фазою Y2T2O7, яка знаходиться у рівновазі зі сполуками Al2TiO5, Y3Al5O12, YAlO3, Y4Al2O9 та компонентами системи TiO2 і Al2O3. Система триангулюється на шість вторинних трикутників, в яких очікуються трифазні евтектики. На п’яти квазібінарних перерізах системи слід очікувати існування квазіподвійних евтектик.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ТИТАНУ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТРІЮ