Конференції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ УЩІЛЬНЮЮЧОЇ ПРОКАТКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО ТИТАНОВОГО ПРОКАТУ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2264

Анотація

Проаналізовано вплив зусилля деформації на процес ущільнення порошкової титанової смуги при використанні схем симетричної або асиметричної прокатки. Показано, що міцність отриманих асиметричною прокаткою неспечених напівфабрикатів перевищує міцність одержаних за традиційною технологією смуг: за малих або середніх деформувальних зусиль —у 3–5 разів; за максимальних —у понад 10 разів. Повторна ущільнювальна прокатка поліпшує механічні властивості спечених смуг. Одержані з використанням оптимальних технологічних режимів смуги за комплексом механічних характеристик не поступаються листовому титану, отриманому за традиційною технологією.


АСИМЕТРИЧНА ПРОКАТКА, МЕХАНІЗМИ РУЙНУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОРОШКОВИЙ ТИТАН