Конференції

ОБ´ЄМНА МЕТАЛОКЕРАМІКА НА ОСНОВІ Mo2FeB2, ЩО ОТРИМАННА МЕХАНІЧНИМ ПОМЕЛОМ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ ТА РЕАКЦІЙНИМ СПІКАННЯМ З БОРУВАННЯМ

Лей Чжан,
 
Чжифу Хуан,
 
Юпен Шень,
 
Лян Го
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2269

Анотація

Кермети на основі потрійного бориду Mo2FeB2 успішно виготовлено механічним розмелом в кульовому млині сумішей порошків Mo, FeB, Fe, Cr й Ni та наступним реакційним спіканням з боруванням. Результати вказують на відсутність при розмелі легуючої взаємодії частинок порошків; при збільшенні тривалості розмелу з 4 до 24 год частинки порошків подрібнюються, а розподіл частинок стає все більш однорідним. Однак тривалість розмелювання, що перевищує 24 год, не приводить до очевидних змін морфології і розподілу частинок. Масивні деталі з керметів можна отримати при температурі спікання від 1437 до 1517 K. Відносна густина, твердість і межа міцності на вигин ростуть з підвищенням температури спікання від 1437 до 1477 K, але при зростанні температури вище 1477 K явні зміни відносної густини відсутні, а твердість і межа міцності на вигин знижуються. Результати також показують, що при збільшенні тривалості cпікання з 25 до 50 хв відносна густина, твердість і межа міцності на вигин зростають, але явні зміни відносної щільності відсутні, а при збільшенні тривалості спікання понад 50 хв твердість і межа міцності на вигин знижуються.


ВЛАСТИВОСТІ, МЕТАЛОКЕРАМІКА НА ОСНОВІ MO2FEB2, РЕАКЦІЙНЕ СПІКАННЯ З БОРУВАННЯМ, РОЗМЕЛЮВАННЯ, СУМІШ ПОРОШКІВ