Конференції

КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ, СПЕЧЕНОГО У ПРИСУТНОСТІ АКТИВУЮЧИХ ДОБАВОК

   
Л.М.Мелах,
  
О.В.Коротеєв,
 
Л.І.Клименко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2270

Анотація

Досліджено кінетику ущільнення і формування структури, а також механічні властивості кераміки на основі бориду цирконію при комбінованому введенні в систему активуючих спікання добавок вуглецю, бориду вольфраму, силіцидів цирконію та вольфраму. Показано, що ефективними добавками для кераміки з дибориду цирконію є силіцид і борид вольфраму, які не тільки дозволяють знизити температуру спікання й активувати процес ущільнення кераміки, але й забезпечують максимальну міцність зразків. Усадка бориду цирконію без добавок відбувається в умовах структурної перебудови бориду, який спікається, формуючи азимутальну текстуру. Встановлено, що в кераміці з добавками активаторів спікання ці процеси не розвиваються. Спікання при розвитку таких процесів відбувається в умовах інтенсивних зернограничних фазових взаємодій. Механічні властивості вивчено переважно методами індентування з визначенням ряду характеристик міцності кераміки. Досліджено природу відмінностей у властивостях кераміки, отриманої в умовах вакуумного гарячого пресування і гарячого пресування в середовищі СО–СО2. Встановлено, що найбільш суттєво відрізняється зерногранична міцність матеріалів та їх дефектний стан. Отримано дані, які дозволяють оптимізувати методи виготовлення кераміки, її склад і структуру для забезпечення необхідних механічних властивостей (міцність при стисканні, розтягненні та вигині, твердість, тріщиностійкість).


АКТИВАТОРИ СПІКАННЯ, БОРИД ЦИРКОНІЮ, КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ