Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ ЗАЛІЗА З ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ І ГАФНІЄМ

П.Г.Агравал,
 
Л.А.Древаль,
 
М.А.Турчанін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2273

Анотація

Узагальнено літературні дані про ентальпій змішування та термодинамічні активності рідких сплавів систем Fe–Ti, Fe–Zr і Fe–Hf. Показано, що для термодинамічних властивостей розплавів цих систем характерні значні негативні відхилення від ідеальності. В рамках моделі асоційованого розчину були описані концентраційна та температурна залежності термодинамічних функцій змішування систем Fe–Ti, Fe–Zr і Fe–Hf. Для температурної залежності термодинамічних властивостей розглянутих систем характерно збільшення негативних відхилень від ідеальності зі зниженням температури і зростання термодинамічної стабільності переохолоджених розплавів. Аналіз ступеня ближнього порядку в розплавах систем, оціненої як сумарна молярна частка асоціатів Σxасс при температурі склування, дозволив успішно інтерпретувати відомі концентраційні інтервали аморфізації розплавів систем Fe–Zr і Fe–Hf і виконати прогноз концентраційної області аморфізації для розплавів системи Fe–Ti.


АМОРФНІ СПЛАВИ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, СПЛАВИ ЗАЛІЗА З ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ І ГАФНІЄМ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ