Конференції

ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕХАНІЗМУ РОСТУ КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНІ ВОЛЬФРАМОВИХ ДРОТІВ ЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ

М.С.Шкоропадо,
 
С.Г.Орловська,
 
Ю.А.Шевченко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2277

Анотація

Вивчено закономірності формування та росту окремих кристалічних структур на поверхні вольфрамових дротів при атмосферному тиску на повітрі. Встановлено, що при температурі 980 К на поверхні вольфрамового дроту утворюються кристалічні структури, форма яких зі збільшенням часу окиснення та температури змінюється від ниткоподібної до дендритної. Визначено швидкість росту даних структур в повздовжньому та поперечному напрямах. Виявлено механізм утворення та росту кристалів оксиду вольфраму на окисненій поверхні при високих температурах. Доведено, що атоми вуглецю, які присутні на поверхні вольфрамового провідника, є центрами кристалізації триоксиду вольфраму із газової фази.


ВОЛЬФРАМ, КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ, МЕХАНІЗМ РОСТУ КРИСТАЛІВ, ОКСИД ВОЛЬФРАМУ, ФРАКТАЛ