Конференції

БОРУВАННЯ ХРОМОВИХ СТАЛЕЙ

В.І.Дибков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2267

Анотація

Два боридні шари з різним типом мікроструктури утворюються на поверхні зразків промислових хромових сталей (13 і 25% Cr) в процесі їх борування при 850–950 °C і тривалості реакції 3600–43200 с (1–12 год). У випадку сталі з 13% Cr зовнішній шар, що межує з бором, складається з фази FeB, а внутрішній, прилеглий до сталевої основи, — з фази Fe2B. Кожен шар є гомогенною фазою. Це мікроструктура першого типу. При використанні сталі з 25% Cr кожен з боридних шарів є двофазним: зовнішній шар включає фази FeB і CrB, а внутрішній — фази Fe2B і Cr2B. Це мікроструктура другого типу. Обидва боридні шари на обох сталях характеризуються чітко вираженою текстурою. Найсильнішими рефлексами є {002} та {020} для фази FeB і {002} для фази Fe2B. Швидкість росту боридних шарів підкоряється параболічній залежності. Боридні покриття з мікроструктурою другого типу мають значно більшу суху абразивну зносостійкість, ніж покриття з мікроструктурою першого типу. Відношення зносостійкості зовнішнього шару на сталі з 13% Cr до зносостійкості сталевої основи дорівнює приблизно 10. Для сталі з 25% Cr це відношення перевищує 250.


АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, БОРИДНИЙ ШАР, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ХРОМОВА СТАЛЬ