Конференції

АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО — ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

 
Л.І.Чернишев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2279

Анотація

Адитивне виробництво стало новим, швидко зростаючим промисловим сектором завдяки можливості з найменшими витратами виготовляти вироби складної форми, яка недоступна іншим технологіям. Розглянуто різновиди адитивного виробництва з використанням металевого порошку, його переваги, обмеження і перспективи розвитку на прикладі деталей, унікальну можливість виготовлення яких надає ця технологія. Описано деякі з виробів, виготовлені методом адитивного виробництва для аерокосмічної, автомобільної, медичної та інших галузей.


3D-ДРУК, АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ПЛАВЛЕННЯ, ЛАЗЕРНЕ ОСАДЖЕННЯ, ЛАЗЕРНЕ ПЛАВЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПОРОШКОВОГО ШАРУ