Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ La–Ni

П.М.Суботенко,
 
В.Г.Кудін,
 
М.О.Шевченко,
  
В.В.Березуцький,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2274

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи La–Ni в інтервалі концентрацій 0 < хNi < 0,45 при 1430 К та 0,75 < xNi < 0,80 при 1800 K. Розраховано термодинамічні властивості рідких подвійних сплавів системи La–Ni у повному концентраційному інтервалі. Для розрахунків використано модель ідеальних асоційованих розчинів та достовірні літературні джерела. Визначено, що термодинамічні активності компонентів у подвійних розплавах проявляють від’ємні відхилення від ідеальної поведінки, а ентальпії змішування характеризуються екзотермічними ефектами. Встановлено, що мінімум ентальпій змішування розплавів складає –28,0 ± 0,2 кДж/моль при xNi = 0,6.


ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, ІЗОПЕРИБОЛІЧНА КАЛОРИМЕТРІЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНИХ АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЧИНІВ, СИСТЕМА LA–NI, ТЕРМОДИНАМІЧНІ АКТИВНОСТІ