Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІКРОГРАВІТАЦІЇ НА ЗМОЧУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОВЕРХОНЬ РІЗНИМИ РІДИНАМИ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2275

Анотація

Досліджено залежності крайового кута змочування від сили тяжіння в умовах, що імітують понижений гравітаційний тиск. Крайові кути змочування були виміряні в різних системах тверде тіло–рідина з використанням як низькотемпературної рідини (вода, гліцерин, гіпосульфіт, ортофосфорна кислота), так і металевих розплавів (олово, срібло). Виявлено, що гравітація не впливає на крайовий кут змочування рідинами твердих поверхонь. Проте остаточну відповідь на питання щодо впливу гравітації на крайовий кут змочування може дати лише експеримент, проведений в умовах космічної станції.


ЗМОЧУВАННЯ, МІКРОГРАВІТАЦІЯ, РІДИНА, ТВЕРДЕ ТІЛО