Конференції

Порошкова металургія

№ 05/06 2011 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
С.Г.Іваницький, Г.Ф.Горбачов
ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН І МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ФОРМУВАННЯ
II. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВОЛОКОН МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У ФІЛЬЄРІ
3
Н.В.Бошицька, О.В.Власова, Л.М.Апінінська, Т.М.Ярмола, †І.В.Уварова
ТЕХНОЛОГІЧНІ І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ, ПЛАКОВАНИХ ФОСФОРОМ ТА НІКЕЛЬ-ФОСФОРОМ
12
Т.Н.Гальчук, В.Д.Рудь
КІНЕТИКА ПОДРІБНЕННЯ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ ПОРОШКІВ, ОТРИМАНИХ З ВІДХОДІВ ШАРІКОПІДШИПНИКОВОГО ВИРОБНИЦТВА
20
А.Хедаяті, З.Голестан, Х.Ранджбар, Г.Х.Борхані
ВПЛИВ КУЛЬОВОГО РОЗМЕЛУ НА УТВОРЕННЯ АЛЮМІНАТУ ЦИНКУ ZnAl2O4 ШЛЯХОМ ВІДНОВЛЕННЯ СУМІШЕЙ ПОРОШКІВ ОКСИДУ ЦИНКУ І АЛЮМІНІЮ
27

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
І.В.Шишковський, І.А.Ядроітцев, І.Ю.Смуров
ОСНОВИ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПІКАННЯ / ПЛАВЛЕННЯ КОМПОЗИТУ НІТИНОЛ–ГІДРОКСИАПАТИТ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ
35

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
А.М.Заславський
ФАЗОУТВОРЕННЯ ОКСИДУ ТИТАНУ У ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ВИПАРОВУВАННЯ
47

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.А.Маслюк, Г.Г.Львова, В.Я.Куровський, А.А.Мамонова
ВПЛИВ ДОБАВОК НІТРИДУ ХРОМУ І МАРГАНЦЮ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Х18Н15
54
С.Мишчак, Б.Пьєтжик, З.Гавронскі
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ЗОЛь-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
61
А.Ф.Федотов
ВАРІАНТ КОНТИНУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРУЖНИХ І ПЛАСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
67

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, І.Ю.Окунь, М.С.Ковальченко
КОМПОЗИТ WC–35% Ni, ОТРИМАНИЙ З УЛЬТРАТОНКИХ ПОРОШКІВ WC + NiО
I. ГУСТИНА ТА СТРУКТУРА
83
М.С.Гек, О.Генджель, В.Коч, Й.Кючюк, В.В.Джай
ВПЛИВ РОЗМІРУ ЧАСТОК АБРАЗИВУ НА СТИРАННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ПЛАЗМОВИМ НАПИЛЮВАННЯМ
95
†Ю.В.Найдіч, А.Г.Косторнов, А.А.Адамовський, В.Т.Варченко, О.Д.Костенко
ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ БОРУ У КОНТАКТІ З ТВЕРДИМИ СПЛАВАМИ
105
С.В.Габєлков, Р.В.Тарасов, Н.С.Полтавцев, А.П.Кришталь, А.В.Пилипенко, А.Г.Міронова
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ СПІКАННЯ СТАБІЛІЗОВАНОГО ІТРІЄМ ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ, СФОРМОВАНОГО З АМОРФНИХ ПОРОШКІВ
113

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–La2O3
II. ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ 1250 ТА 1600 °С
122
†В.Р.Сидорко
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОВІСМУТИДУ ЕРБІЮ
128
†В.О.Лавренко, В.М.Талаш, В.В.Лось, В.В.Лашнева, Л.І.Кузнєцова
ВЗАЄМОДIЯ СТОМАТОЛОГIЧНОГО I ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОГО ПРОТЕЗНОГО СПЛАВУ “КЕРАДЕНТ-1” З ЕЛЕКТРОЛIТОМ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
134

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Г.С.Олєйник, В.І.Ляшенко, †Е.В.Прилуцький, А.В.Котко, В.М.Верещака
СТРУКТУРНІ ТИПИ ЧАСТИНОК НІТРИДУ БОРУ, ОДЕРЖАНОГО МЕТОДОМ КАРБОТЕРМІЧНОГО СИНТЕЗУ
141

ОБМІН ДОСВІДОМ
С.М.Кириленко, †О.В.Паустовський, М.В.Карпець
ВПЛИВ ПОРИСТОСТI ЕЛЕКТРОДНОГО МАТЕРIАЛУ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОIСКРОВОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВIДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ
156