Конференції

Порошкова металургія

№ 01/02 2011 рік

Зміст


НАУКОВІ ОСНОВИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Р.А.Андрієвський
МІЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІКАННЯ І ПОРІДНЕНИХ ЯВИЩ
5
М.С.Ковальченко
СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЗОВНІШНІМ ТИСКОМ
22
О.І.Райченко
ТЕОРІЯ ФОРЕЗА ВКЛЮЧЕНЬ У В’ЯЗКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІД СПІЛЬНИМ ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ ТА ТЕРМОКАПІЛЯРНОСТІ
42
Н.Д.Лесник
КІНЕТИКА РЕАКЦІЙНОГО РОЗТІКАННЯ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ В МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМАХ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ
54
†В.В.Скороход
НАБЛИЖЕНІ МЕТОДИ ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ МОДУЛІВ ПРУЖНОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ І НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
69

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
†В.О.Лавренко, П.І.Золкін, В.М.Талаш, Татарінов В.Ф, В.І.Костіков
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВУГЛЕСИТАЛОВОГО КЛАПАНУ СЕРЦЯ З ПЛАЗМОЙ КРОВІ ЛЮДИНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНОГО НАНОПОКРИТТЯ НА ЙОГО ПОВЕРХНІ
81

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
С.Г.Напара-Волгіна, Г.А.Баглюк, †Л.М.Орлова, В.К.Кудь, О.І.Хоменко, О.Д.Костенко
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ ЗАЛІЗОБОРВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ВУГЛЕЦЮ
87
І.Мутлу, E.Октай
ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОПОРИСТОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 17-4 РН
94

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Д.В.Павлючков, Б.Грушко, Т.Я.Великанова
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al–Cr–Fe
I. ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ СУБСОЛIДУСНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В ОБЛАСТI СКЛАДIВ 58–100% (ат.) Al
106
М.А.Турчанін, Л.А.Древаль, А.Р.Абдулов, П.Г.Агравал
ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ І ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Cu–Fe–Co
123
†Т.І.Братаніч
ВПЛИВ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВЗАЄМОДIЮ МIЖ ПРОДУКТАМИ ДЕСТРУКТИВНОГО ГIДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛIДIВ
147