Конференції

Порошкова металургія

№ 03/04 2011 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
С.Г.Іваницький, Г.Ф.Горбачев
ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ФОРМУВАННЯ
I. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.Г.Боровик
КОЕФІЦІЄНТИ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУГИ KI І KII ДЛЯ ТРІЩИН У ВЕРШИНАХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПОРОВИХ КАНАЛІВ З ПЕРЕТИНАМИ У ВИГЛЯДІ ТРИПРОМЕНЕВИХ ЗІРОК
10

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Р.Д.Лі, Ю.Ш.Ші, Л.Ванг, Д.Ш.Лью, Ж.Г.Ванг
ОСНОВНІ МЕТАЛУРГІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ ПОРОШКІВ НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
23
С.В.Габєлков, Р.В.Тарасов, А.Г.Миронова
ЗМІНА ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ ПРИ СПІКАННІ СТАБІЛІЗОВАНОГО ІТРІЄМ ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ
35

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.Г.Колесніченко, В.П.Попов, О.Б.Згалат-Лозинський, Л.О.Клочков, Т.Ф.Лобунець, О.І.Райченко, А.В.Рагуля
ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ НІТРИДУ ТИТАНУ
44
Б.А.Мовчан, Ю.А.Курапов, Г.Г.Дидикін, С.Г.Литвин, С.М.Романенко
РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ НАНОЧАСТИНОК СИСТЕМИ Fe–O В ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРУ Fe3O4
56
С.Мірзамохаммаді, Р.Кьярасі, М.Х.Аліов, А.Р.Сабур, Т.Шахрабі
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІЗНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НАНОКОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ Ni З НАНОЧАСТКАМИ Al2O3/Y2O3/ВНТ, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ
64

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Р.В.Яковенко, В.А.Маслюк, А.Н.Грипачевський, В.Б.Деймонтович
РОЗЧИНЕННЯ КАРБІДУ ХРОМУ Cr3C2 У СТАЛІ Х17Н2 ПРИ СПІКАННІ
75
Г.А.Баглюк, Л.О.Сосновський, В.І.Вольфман
ВПЛИВ ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ НА ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНИХ МАНГАНОМ І МІДДЮ СПЕЧЕНИХ СТАЛЕЙ
84

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв, Т.В.Дубовик, М.Д.Бега, О.Д.Щербина, В.І.Субботін, В.А.Котенко, †Е.В.Прилуцький, А.О.Рогозінська, В.В.Личко, І.Л.Бережинський, Л.М.Удовенко
ВПЛИВ КРЕМНІЙВМІСНИХ ДОБАВОК НА ФАЗОВИЙ СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБОНІТРИДУ БОРУ
89
Ю.Г.Ткаченко, В.Ф.Бритун, Д.З.Юрченко, М.С.Ковальченко, І.І.Тимофєєва, Л.П.Ісаєва
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ ПРИ ГАРЯЧОМУ ПРЕСУВАННІ СУМІШЕЙ ПОРОШКІВ КАРБІДУ БОРУ І АЛЮМІНІЮ
98
Г.Л.Жунківський, Т.М.Євтушок, О.М.Григорьєв, В.А.Котенко, П.В.Мазур
АКТИВАЦІЯ СПІКАННЯ ТУГОПЛАВКИХ БОРИДІВ
109

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Д.В.Павлючков, Б.Грушко, Т.Я.Великанова
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al–Cr–Fe
II. ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ КРИСТАЛIЗАЦIЇ СПЛАВIВ В ОБЛАСТI СКЛАДIВ 58–100% (ат.) Al
117
В.П.Коновал, А.Д.Панасюк, †В.О.Лавренко
ТЕРМОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК З МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ
132
М.П.Горбачук
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Er5Ge3 ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
144

ОБМІН ДОСВІДОМ
Г.П.Богатирьова, М.А.Маринич, Г.А.Базалій, Г.К.Козина
СТВОРЕННЯ НОВИХ МАРОК СУБМІКРОННИХ І НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ
150

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА КОРДОНОМ
Д.А.Левіна, †Л.І.Чернишев
ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ДОЛАЄ НАСЛІДКИ КРИЗИ
157