Конференції

Порошкова металургія

№ 09/10 2011 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Н.В.Бошицька, О.В.Власова, Л.М.Апінінська, Л.С.Проценко, О.М.Будиліна, †І.В.Уварова
КОРОЗIЙНА СТIЙКIСТЬ ПОРОШКIВ ЗАЛIЗА, ПЛАКОВАНИХ ФОСФОРОМ, У БIОЛОГIЧНИХ ТА НЕОРГАНIЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.М.Горохов, О.В.Михайлов, М.Б.Штерн, А.Ф.Ільющенко
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОГО ПРЕСУВАННЯ СИНХРОНІЗУЮЧОГО КІЛЬЦЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРА “БЕЛАРУС”
11
Чжу Уаньчжи, Лі Цзиньчао, Лян Дунмей, Сян Чжидун, Інь Чжимін
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОБІЧНОГО ПРЕСУВАННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ТЕРТЯМ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
20

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2
I. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2
31
О.С.Петухов, І.В.Хобта, А.В.Рагуля, О.В.Дерев’янко, М.С.Ковальченко, В.В.Старченко
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2
I. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2
31
І.В.Шишковський, Ю.Г.Морозов, С.В.Фокеев, Л.Т.Волова
ЛАЗЕРНИЙ СИНТЕЗ І ПОРІВНЯЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ ТРИВИМІРНОГО ПОРИСТОГО МАТРИКСУ З ТИТАНУ І НИКЕЛІДУ ТИТАНУ ЯК РЕПОЗІТАРІЮ ДЛЯ СТВОЛОВИХ КЛІТИН
42

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Ю.Г.Гуревич
ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ З БІЛОГО ЧАВУНУ НА ПОРОШКОВИХ СТАЛЯХ
58

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, І.Ю.Окунь, М.С.Ковальченко
КОМПОЗИТ WC–35% Ni, ОТРИМАНИЙ З УЛЬТРАТОНКИХ ПОРОШКІВ WC + NiО
II. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
65
О.М.Григорьєв, О.Д.Щербина, †В.М.Кірлась, А.К.Марчук, І.Л.Бережинський
ВИГОТОВЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІЧНИХ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ AlN І B4C
74

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, В.М.Верещака
БУДОВА СПЛАВIВ ТА ДIАГРАМА ФАЗОВИХ РIВНОВАГ СИСТЕМИ Al–Ti–Rh
III. ПОВЕРХНЯ СОЛIДУСУ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ti–TiRh–AlRh–Al
85
†В.О.Лавренко, М.О.Красовський, Н.П.Коржова, Т.М.Легка
ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaСl СПЛАВІВ КВАЗІБІНАРНОГО (α-Al–Mg2Si) ПЕРЕРІЗУ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Mg–Si І ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ
102
О.В.Іващенко, П.М.Силенко, Т.М.Захарова, А.В.Яцимирський, †А.М.Шлапак, Г.Г.Цапюк
КАТАЛIТИЧНI СИСТЕМИ НА ОСНОВI БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОКСИДIВ 3d-МЕТАЛIВ ТА Si-ВМIСНИХ НОСIЇВ ДЛЯ РЕАКЦIЇ ОКИСНЕННЯ СО
110
О.М.Полярус, †В.Ю.Олікер, Т.Я.†Гридасова, С.М.Чернега, Є.Ф.Гречишкін
ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ В ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ NiAl–Re
121