Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2
I. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ TiN–TiB2

Петухов О.С., Хобта І.В., Рагуля А.В., Дерев´янко О.В., Ковальченко М.С., Старченко В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1460

Досліджено електрофізичні особливості одержання керамічного композиційного матеріалу на основі TiN–TiB2 методом електророзрядного спікання порошкових сумішей TiH2–BN і Ti + BN, встановлено залежності властивостей матеріалів від густини постійного струму на початковій стадії спікання. Для визначення густини постійного електричного струму запропоновано методику розрахунку ефективної площі поперечного перетину Sеф ділянки ланцюга “прес-форма + зразок”. На початковій стадії спікання внаслідок опору на контактах та присутності діелектрика α-BN основна частина електричного струму проходить через графітову матрицю, а на кінцевій стадії в результаті синтезу й ущільнення композиції TiN–TiB2, а отже, різкого підвищення електропровідності зразка основна частина електричного струму проходитиме через нього. Збільшення початкової густини постійного струму при спіканні зразків гідриду TiНx приводить до зростання відносної густини (тобто електропровідності), мікротвердості, трищіностійкості й абразивної зносостійкості.


TIN–TIB2, ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КЕРАМІЧНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011 , #09/10 , C.31-42


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн