Конференції

Порошкова металургія

№ 07/08 2011 рік

Зміст


ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМАХ І ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ
Т.Я.Великанова, М.А.Турчанін, К.Є.Корнієнко, А.А.Бондар, П.Г.Агравал, В.В.Картузов
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ЧЕТВЕРНІЙ СИСТЕМІ Ti–Si–B–C ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ НОВИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
11
А.А.Бондар, В.Т.Вiтусевич, У.Xехт, М.В.Ремез, В.М.Воблiков, Н.І.Циганенко, Я.І.Євич, Ю.М.Подрезов, Т.Я.Великанова
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТI ТИТАН-АЛЮМIНIДНИХ СПЛАВIВ, ЛЕГОВАНИХ НIОБIЄМ I ТАНТАЛОМ
25
О.В.Заїкіна, В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Т.Я.Великанова
ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ СИСТЕМИ Al–Ti–Pd В ОБЛАСТІ Al–AlPd–TiPd–Ti
46
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, †Л.М.Лопато
ПРОЕКЦIЇ ПОВЕРХОНЬ ЛIКВIДУСУ ТА СОЛIДУСУ ДIАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3
60
Т.А.Веліканова, М.В.Карпець, С.Ю.Артюх, С.О.Баланецький, В.М.Петюх, П.Г.Агравал, М.А.Турчанін
ПРОЕКЦIЯ ПОВЕРХНI СОЛIДУСУ СИСТЕМИ Fе–Mo–C В ОБЛАСТI СКЛАДIВ 0–40% (ат.) КАРБОНУ
75
І.Д.Горна, М.В.Буланова, К.О.Валуйська, М.Д.Бега, О.Ю.Коваль, А.В.Котко, Я.І.Євич, С.О.Фірстов
СПЛАВИ СИСТЕМИ Ti–Si–Sn (ТИТАНОВИЙ КУТ): ФАЗОВI РIВНОВАГИ, СТРУКТУРА, ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI
87
Б.Грушко, Д.Капуш, В.П.Коновал, В.Ж.Шемет
ВИВЧЕННЯ СПЛАВІВ СИСТЕМИ AL–NI–PT.
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 1100 І 1300 °C
99
Ю.В.Кудрявцев, О.Л.Семенова
ЕФЕКТ ПАМ’ЯТI ФОРМИ В СПЛАВАХ ZrIr ТА Zr–Ir–Co
109
Т.А.Веліканова, М.В.Карпець
СТАБIЛЬНIСТЬ СТРУКТУРИ ТИПУ β-Mn В ШВИДКОЗАГАРТОВАНИХ СПЛАВАХ СИСТЕМИ Fe–Mo–Cr–C ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
119
Н.І.Циганенко, А.А.Бондар, О.О.Білоус, Л.В.Артюх, С.Ю.Артюх, В.М.Вобліков, Д.Г.Вербило, Т.Я.Великанова, С.О.Фірстов
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ р-ЕЛЕМЕНТАМИ (Ai, Si, Ge, Si) І ЦИРКОНIЄМ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТI ТИТАН-БОРИДНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ СПЛАВIВ
133

ТЕРМОДИНАМІКА МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ
М.А.Турчанін
ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ МІДІ З РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ
157
Л.В.Гончарук, †В.Р.Сидорко, М.П.Горбачук, М.В.Буланова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ І ТЕРМОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛІЦИДІВ ГОЛЬМІЮ
177
М.І.Іванов, О.М.Шевченко, †В.В.Березуцький, В.Г.Кудін, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI РIДКИХ СПЛАВIВ СИСТЕМИ Al–Eu
189

ФИЗИКО-ХІМІЧНІ ЯВИЩА НА МЕЖІ РОЗДІЛУ ФАЗ
В.П.Красовський, В.І.Ніженко, †Ю.В.Найдіч
КАПІЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ І ТЕРМОДИНАМІКА ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РОЗПЛАВІВ Ti–Cu І Zr–Cu
197
О.В.Дуров
ЗМОЧУВАННЯ ДІОКСИДУ ГАФНІЮ ЧИСТИМИ МЕТАЛАМИ
207
В.П.Уманський, О.О.Бугайов, В.О.Євдокимов, М.П.Бродніковський, †Ю.В.Найдіч
ВПЛИВ АДГЕЗІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗЕРЕН АЛМАЗОВ, ЇХ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ЗЕРНИСТОСТІ І ЯКОСТІ НА МІЦНІСТЬ І ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬ ІМПРЕГНОВАНИЙ ШАР АЛМАЗНОЇ БУРОВОЇ КОРОНКИ
213
†В.І.Дибков, †В.Р.Сидорко, В.Г.Хоружа, А.В.Самелюк, Л.В.Гончарук
ВЗАЄМОДІЯ ХРОМИСТОЇ (25%) СТАЛІ З ПОРОШКОМ БОРУ
222