Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СПЛАВИ СИСТЕМИ Ti–Si–Sn (ТИТАНОВИЙ КУТ): ФАЗОВI РIВНОВАГИ, СТРУКТУРА, ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI

Горна І.Д., Буланова М.В., Валуйська К.О., Бега М.Д., Коваль О.Ю., Котко А.В., Євич Я.І., Фірстов С.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1438

Досліджено вплив спільного легування Si (5, 7 і 10% (ат.)) і Sn (3–15% (ат.)) на структуру і механічні властивості литих сплавів системи Ti–Si–Sn, багатих на титан. Встановлено, що максимальний рівень всіх властивостей мають доевтектичні сплави з 10% (ат.) Si за рахунок більшої об’ємної частки евтектики β* + Ti5Si3. Показано, що залежність міцності і твердості сплавів системи Ti–Si–Sn від вмісту Sn має немонотонний характер. Збільшення властивостей відбувається за механізмом твердорозчинного зміцнення при зростанні вмісту олова до 7–10% (ат.). Модуль пружності і пластичність всіх сплавів знижуються зі збільшенням концентрації Sn. Для сплавів з 7–15% (ат.) Sn модуль Е зменшується майже вдвічі - до 65–60 ГПа. Рівень довготривалої твердості сплавів в інтервалі температур 300–700 °С залежить від спільного вмісту Si та Sn. В цілому легування оловом сприяє зростанню жароміцності всіх сплавів. Відхилення від залежності для окремих складів сплавів є наслідком зміни їх фазового складу. Встановлено, що особливості механічної поведінки сплавів системи Ti–Si–Sn (титановий кут) при легуванні Sn пов’язані з утворенням інтерметалідної фази Ti3Sn.


TI3SN, TI5SI3, ЕВТЕКТИКА, ЛЕГУВАННЯ, ОЛОВО, СИЛІЦІЙ, СТРУКТУРА, ТИТАНОВІ СПЛАВИ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011 , #07/08 , C.87-98


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн