Порошкова металургія

№ 07/08 2010 рік

Зміст

†Ю.В.Мільман, В.І.Трефілов
ПРО ФІЗИЧНУ ПРИРОДУ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МЕЖІ ТЕКУЧОСТІ
3
С.О.Фірстов
В.І.ТРЕФІЛОВ І ФІЗИКА МІЦНОСТІ СЬОГОДНІ
19
О.В.Крайников
ВПЛИВ СТРУКТУРИ І ХІМІЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ШВИДКОКРИСТАЛІЗОВАНИХ ПОРОШКІВ НА ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
34
В.В.Бурдін
ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЙМОВІРНОСТІ ДЕФЕКТІВ ПАКУВАННЯ В АУСТЕНІТІ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ НАГРІВАННІ ТА ОХОЛОДЖЕННІ
51
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, І.І.Іванова, Е.П.Печковський
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ НАНОЛАМІНАТОВ-КОМПОЗІТІВ Ti3SiC2/TiC, Ti3AlC2/TiC І Ti4AlN3/TiN В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 20–1300 °С
56
В.Ф.Горбань, Е.П.Печковський
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ІНДЕНТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛУ
68
†Ю.В.Мільман, О.Д.Нейков, А.І.Сірко, М.І.Даниленко, А.В.Самелюк, Н.П.Захарова, А.О.Шаровський, Р.К.Іващенко, В.А.Гончарук, Н.Г.Чайкіна
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ СКАНДІЄМ ТА ЦИРКОНІЄМ ТА МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ СПЛАВІВ Al–Mg НА ЇХ СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ
77
С.О.Фірстов, Ю.М.Подрезов, М.В.Мінаков, В.А.Назаренко, О.С.Коряк
ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТОУТВОРЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОСПІКАННІ ПРЕСУВАНЬ З ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ
86
І.І.Іванова, О.М.Демидик
ФЕРИТНІ ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНІ СТАЛІ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ЗОНИ РЕАКТОРІВ НА ШВИДКИХ НЕЙТРОНАХ
96
М.П.Бродніковський, І.В.Оришич, †Н.Ю.Порядченко, Т.Л.Кузнєцова, Н.Д.Хмелюк, О.А.Рокицька
СТІЙКІСТЬ СПЛАВІВ ТИТАНУ І ЦИРКОНІЮ З ХРОМОМ ДО ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ
107

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Ю.М.Солонін, †В.О.Лавренко, О.З.Галій
ВПЛИВ ВАНАДІЮ НА ПРОЦЕС АКТИВАЦІЇ ГІДРУВАННЯ МЕХАНОХІМІЧНО ОБРОБЛЕНИХ ЦИРКОНІЙМІСТКИХ СПЛАВІВ
116

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
†І.В.Уварова, І.П.Боровинська, В.В.Закоржевський, І.Г.Мальована
ГРАДІЄНТНІ НАНОПОРИСТІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ТА НІТРИДУ БОРУ В ПРОЦЕСАХ САМО ПОШИРЮВАННОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ
122

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Б.Пьєтжик, Я.Гавронскі, Т.Блашчик
ВПЛИВ ПРОМІЖНОГО ВУГЛЕЦЕВОГО ШАРУ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОКСИАПАТИТНОГО ПОКРИТТЯ, НАНЕСЕНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДУ НА ПІДКЛАДКУ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 316l
126

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.П.Горбачук
ЕНТАЛЬПІЇ ПЛАВЛЕННЯ І ТЕПЛОЄМНОСТІ НИЖЧИХ ГЕРМАНІДІВ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ
133
В.С.Судавцова, М.В.Подопригора, М.О.Шевченко
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Ni–Hf
137
†Т.І.Братаніч, †В.В.Скороход, Л.І.Копилова, А.В.Котко, М.О.Крапівка
ДЕСТРУКТИВНЕ ГIДРУВАННЯ ТА РЕКОМБIНАЦIЯ СПЛАВУ α2-Ti3Al - ШЛЯХ ДО ОДЕРЖАННЯ МОНОЛIТНИХ НАНОКОМПОЗИТIВ ТА ПОКРИТТIВ З ПОКРАЩЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
I. МЕХАНІЗМ ДЕСТРУКТИВНОГО ГІДРУВАННЯ Ti3Al
145