Конференції

Порошкова металургія

№ 01/02 2010 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
І.Б.Мурашова, Н.Е.Агарова, А.Б.Даринцева, А.В.Лебідь, Л.М.Яковлева
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІДНОГО ОСАДУ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ У ПРИСУТНОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.Г.Боровик
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ, ОТРИМАНОГО ПРЕСУВАННЯМ ПУЧКА ОДНОНАПРАВЛЕНИХ ГЕКСАГОНАЛЬНО СПАКОВАНИХ ВОЛОКОН
11

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
М.Б.Штерн, А.В.Кузьмов, †В.В.Скороход, Є.А.Олевський
СТІЙКІСТЬ СПІКАННЯ БІПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ КІНЕМАТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
23
А.Л.Максименко
ПРЯМЕ БАГАТОМАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СПІКАННЯ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ
32
Ю.В.Биков, С.В.Єгоров, А.Г.Єремєєв, В.В.Холопцев, І.В.Плотніков, К.І.Рибаков, В.Є.Семенов, А.А.Сорокин
ЕФЕКТИ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВУ В НАНОСТРУКТУРНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ
42
†О.В.Шевченко, О.В.Дуднік, О.К.Рубан, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
СПІКАННЯ САМОАРМОВАНОЙ КЕРАМІКИ В СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3
56

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
О.О.Онопрієнко, М.І.Даниленко
ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ НАНОРОЗМІРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛІВОК C/Cu
66

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
І.О.Подчерняєва, А.Д.Панасюк, Д.В.Юречко, В.М.Талаш
ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
72
†В.Ю.Олікер, В.Л.Сироватка, Є.Ф.Гречишкін, Т.Я.Грідасова
СТІЙКІСТЬ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ З МЕХАНОХІМІЧНО СИНТЕЗОВАНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ Ti–Al–B У ПРОЦЕСІ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ
79

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.Г.Каюк, О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, Т.В.Мосіна
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СИСТЕМ (AlN–TiN)–(Ni–Cr)–(TiN–Cr3C2) ПІД ДІЄЮ КОНЦЕНТРОВАНОГО СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
85

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Y2O3
III. ПОВЕРХНЯ СОЛIДУСУ ТА ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ
91
Д.О.Капуш, Б.Грушко, Т.Я.Великанова
IЗОТЕРМIЧНИЙ ПЕРЕРIЗ СИСТЕМИ Al–Cu–Ir ПРИ 800 °С У БАГАТIЙ НА АЛЮМIНIЙ ОБЛАСТI СКЛАДIВ
100
Т.А.Веліканова, М.В.Карпець, В.В.Купрін, М.А.Турчанін
МАНГАНОПОДІБНІ МЕТАСТАБІЛЬНІ ФАЗИ В СИСТЕМІ Fe–Mo: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
I. ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛОСТРУКТУРНОГО СТАНУ СПІНІНГОВАНИХ СПЛАВІВ Fe–Mo
108
†В.О.Лавренко, В.М.Талаш, В.В.Лашнева, М.М.Кузьменко, М.О.Красовський
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СПЛАВУ Ti–6% (МАС.) Si З ТКАНИННОЮ РІДИНОЮ
118

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
І.В.Чернякова, С.М.Здольник, В.Я.Петровський
МІКРОСТРУКТУРА І ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ КОМПОЗИТІВ Si3N4 - TiO2 (TiH2), ОХОЛОДЖЕННИХ З РІЗНОЮ ШВИДКІСТЮ ПІСЛЯ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ
124

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
О.Д.Нейков, Г.І.Васильєва, †В.Г.Тохтуєв
ЛОКАЛІЗАЦІЯ Й АСПІРАЦІЯ ПИЛОГАЗОВИДІЛЕНЬ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ РОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ МІДІ
138

ОБМІН ДОСВІДОМ
Т.О.Єпіфанцева, В.Г.Каюк, М.Б.Штерн, І.Д.Мартюхін, О.Ю.Коваль, О.В.Михайлов
ВПЛИВ ТЕПЛОГО ПРЕСУВАННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРУ НЕСПЕЧЕНИХ ПРЕСУВАНЬ З ПОРОШКОВОГО ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ
146