Конференції

Порошкова металургія

№ 09/10 2010 рік

Зміст

С.Г.Тресв´ятський
ВНУТРІШНЬОАТОМНИЙ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИЙ ЕФЕКТ У ЕЛЕМЕНТІВ F-РОДИН ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА ТА УТОЧНЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЦИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРІОДИЧНІЙ ТАБЛИЦІ
14
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, З.О.Зайцева, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–La2O3.
I. ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА СОЛIДУСУ ДIАГРАМИ СТАНУ.
29
О.В.Дуднік, †О.В.Шевченко, О.К.Рубан, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ У СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3
43
†О.В.Шевченко, В.А.Дубок, О.В.Дуднік, О.К.Рубан, †Л.М.Лопато
ПРОЗОРА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ЛАНТАНОЇДІВ ІТРІЄВОЇ ПІДГРУПИ, ІТРІЮ ТА СКАНДІЮ
54
В.М.Павліков, Є.П.Гармаш, В.Д.Ткаченко, І.В.Плескач, Б.К.Лупін
СИНТЕЗ КОРДIЄРИТУ ШЛЯХОМ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ІЗ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА СИСТЕМИ MgO–Al2O3–SiO2
66
В.М.Павліков, Є.П.Гармаш, В.О.Юрченко, О.М.Григорьєв, В.В.Павліков
ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО Й ФАЗОВОГО СКЛАДУ ВИХIДНИХ СУМIШЕЙ НА ТВЕРДОФАЗНИЙ СИНТЕЗ КОРДIЄРИТУ
75
В.М.Павліков, Є.П.Гармаш, В.О.Юрченко, І.В.Плескач, Г.С.Олєйник, О.М.Григорьєв
МЕХАНОХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ КАОЛІНІТУ, ПІРОФІЛІТУ Й ТАЛЬКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИНТЕЗ КОРДІЄРИТУ I ВЛАСТИВОСТІ КОРДІЄРИТОВОЇ КЕРАМІКИ
89
В.А.Дубок, В.В.Лашнева
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕНДОПРОТЕЗІВ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
102

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Б.О.Урюков, Г.В.Ткаченко
НАПІВЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ ЕРОЗІЇ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПОТОЦІ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК
111

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
†В.В.Скороход, Ю.М.Солонін, В.А.Дубок, Л.Л.Коломієць, Т.В.Пермякова, О.В.Шинкарук
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕСУВАННЯ І СПІКАННЯ ПОДВІЙНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ НАНОДИСПЕРСНОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ
119

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Г.А.Баглюк, Л.О.Сосновський, В.І.Вольфман, О.І.Хоменко
СПЕЧЕНІ МАРГАНЦЮВАТІ СТАЛІ, ОТРИМАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МІДНО-ФЕРОМАРГАНЦЕВОЇ ЛІГАТУРИ
126

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
†Т.І.Братаніч, †В.В.Скороход, Л.І.Копилова, А.В.Котко, †В.Ю.Олікер, В.Ф.Горбань
ДЕСТРУКТИВНЕ ГIДРУВАННЯ ТА РЕКОМБIНАЦIЯ СПЛАВУ α2-Ti3Al - ШЛЯХ ДО ОДЕРЖАННЯ МОНОЛIТНИХ НАНОКОМПОЗИТIВ ТА ПОКРИТТIВ З ПОКРАЩЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
II. РЕКОМБІНАЦІЯ Ti3Al ТА ОДЕРЖАННЯ ДЕТОНАЦIЙНИХ ПОКРИТТIВ
132

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Т.А.Веліканова, М.В.Карпець, П.Г.Агравал, М.А.Турчанін
ФАЗОВІ СТАНИ СПІНІНГОВАНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Mo–C ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
142

ОБМІН ДОСВІДОМ
П.І.Глушко, Б.М.Широков, А.В.Шиян
ВПЛИВ СИЛІЦИДНИХ ПОКРИТТІВ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ 5ВМЦ
154