Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2010 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Н.В.Бошицька
СТІЙКІСТЬ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА РІЗНОГО ФАЗОВОГО СКЛАДУ В БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
3
О.Н.Сизоненко, Г.А.Баглюк, О.І.Райченко, Г.П.Богатирьова, Н.А.Олєйник, Е.І.Тафтай, Е.В.Ліпян, А.С.Торпаков
ВПЛИВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ НА ЗМІНУ ДИСПЕРСНОСТІ ПОРОШКІВ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ
16

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
М.С.Ковальченко, Т.П.Гребенок, Л.Ф.Очкас
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ Cu + Al2O3 ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ГАРЯЧОМУ ПРЕСУВАННІ
25

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, В.Ф.Горбань, Т.М.Чевичелова, М.В.Карпець, О.Ю.Коваль
ЗВ´ЯЗОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ Cu–Sn–CuWO4–MoS2 З МІКРОМЕХАНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОВЕРХНІ ТЕРТЯ
38
Г.А.Баглюк, С.Г.Напара-Волгіна, О.Д.Костенко, В.К.Кудь
ОТРИМАННЯ БОРМІСТКИХ ПОРОШКОВИХ СТАЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІГАТУР ТА КАРБІДУ БОРУ
47
Ю.І.Євдокименко, В.М.Кисіль, С.В.Бучаков, А.О.Рогозінська, Д.З.Юрченко, Р.В.Литвин
ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ З ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ З´ЄДНАНЬ Ni–Al, НАНЕСЕНИХ МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОГО НАПИЛЕННЯ
54
С.М.Кириленко, †О.В.Паустовський, М.П.Бережницька
МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ЕЛЕКТРОIСКРОВИХ ПОКРИТТIВ ВIДНОВЛЕННЯ
63

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.М.Макаренко, Л.А.Крушинська, В.Б.Федорус, Т.В.Дубовик, А.В.Котко, М.Г.Андреєва, †І.В.Уварова
КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ АlN–ВN: ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ
67
Я.Г.Дятлова, С.В.Агафонов, С.Ю.Бойков, С.С.Орданьян, В.І.Румянцев
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЇ Al2O3 - ZrO2 - TiCN
74

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.Л.Семенова, Ю.В.Кудрявцев, В.М.Петюх, А.В.Самелюк
БУДОВА СПЛАВIВ ZrCo–ZrIr
84
Л.В.Гончарук, †В.Р.Сидорко, Ю.І.Буянов
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИЛІЦИДІВ ГОЛЬМІЮ HoSi1–x, Ho5Si4 І Ho5Si3
93
†Т.І.Братаніч
ТЕРМОДИНАМIЧНИЙ АНАЛIЗ РЕАКЦIЙ УТВОРЕННЯ ТА РОЗПАДУ ГIДРИДIВ IНТЕРМЕТАЛIДIВ
99
В.А.Швець, †В.О.Лавренко, В.І.Субботін, В.М.Талаш, Л.І.Кузнєцова
ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ SiC–TiB2–B4C В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaCl
107
К.Ігнатова, Л.Петков
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ І МОРФОЛОГІЯ ПОРОШКІВ СПЛАВУ Ni–Co В РЕЖИМАХ ПОТЕНЦІОСТАТИЧНОГО І ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОЛІЗУ
114
М.О.Красовський, †В.О.Лавренко
ВПЛИВ ДОБАВОК СТИБIЮ ТА БIСМУТУ НА ЕЛЕКТРОХIМIЧНУ КОРОЗIЮ ЛИТИХ АЛЮМIНIЄВО-СИЛIЦIЄВИХ СПЛАВIВ У СЕРЕДОВИЩI 3%-НОГО РОЗЧИНУ NaCl
124

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
K.Ранжбар
ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ З ДИСПЕРГОВАНИМ ОКСИДОМ ЦИРКОНІЮ
131

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Л.О.Сосновський, Г.А.Баглюк, І.Г.Слись
СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТОЧНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ
(Огляд)
140

ОБМІН ДОСВІДОМ
М.В.Загирняк, В.П.Ляшенко, Т.А.Григорова, Д.Милявець
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СПІКАННЯ ВИРОБІВ З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
150