Конференції

Порошкова металургія

№ 03/04 2010 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.В.Дуднік, †О.В.Шевченко
ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКІВ В СИСТЕМІ ZrO2- Y2O3- CeO2- Al2O3 ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 400-1300 °С
3
В.Ф.Бойко, А.Д.Верхотуров
РОЗРАХУНОК ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ОБ"ЄМІВ ЧАСТОК ПО ЇХ РОЗМІРАХ ПРИ ЗМІШУВАННІ ПОРОШКІВ ВК8 І ВК8-М
16

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, Т.О.Солнцева
КОЛЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ РЕАКЦІЙНОМУ СПІКАННІ ЗА УЧАСТЮ РІДКОЇ ФАЗИ
23
Д.М.Демірський, А.В.Рагуля
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ МІКРОХВИЛЬОВОГО СПІКАННЯ МІДІ
30
О.Є.Сич, Н.Д.Пінчук, Л.А.Іванченко
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ БІОГЕННИЙ ГІДРОКСИАПАТИТ / СКЛО
38
В.П.Мацокін, М.В.Милий, І.Н.Пахомова, Д.В.Мацокін
АНІЗОТРОПІЯ НЕСТАЛОЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ПРИ ЗГИНІ
45
Лу Дж, Дж.Ма
МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРИСТОЇ СКЛАДОВОЇ НА ОСНОВІ Al2O3
55

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
О.С.Драненко, †В.О.Лавренко, В.М.Талаш
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК TiB2 В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NаCl
63

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
О.М.Сидорчук
СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТI IНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛI З ПIДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ, ОДЕРЖАНОЇ СТРУМЕНЕВИМ ФОРМУВАННЯМ
69
П.З.Шен, М.Сонг, Й.Х.Хе, Х.Й.Гао, Дж.Зоу, Н.П.Су, Б.Й.Хуанг, К.Т.Лью
СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ПОРИСТОГО СПЛАВУ СКЛАДУ Fe–25% (МАС.) AL ІЗ РЕГУЛЬОВАНОЮ ПОРИСТОЮ СТРУКТУРОЮ
73

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв, В.А.Котенко, О.Д.Щербина, М.Д.Бега, Т.В.Дубовик, В.І.Субботін, Т.В.Мосіна, В.В.Личко, І.Л.Бережинський
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ УДАРОМІЦНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ БОРУ І НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ
85

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ AL2O3-HfO2-Y2O3
IV. ПОЛIТЕРМIЧНI ПЕРЕРIЗИ ДIАГРАМИ СТАНУ
95
Т.А.Веліканова, М.В.Карпець, М.А.Турчанін, П.Г.Агравал
МАНГАНОПОДІБНІ МЕТАСТАБІЛЬНІ ФАЗИ В СИСТЕМІ Fe–Mo: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ii. ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ В СИСТЕМІ Fe–Mo
102
Н.В.Бошицька, А.Д.Панасюк
ОСОБЛИВОСТІ ЗМОЧУВАННЯ ГІДРОКСИАПАТИТУ РІДИНАМИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
112
†Т.І.Братаніч, †В.В.Скороход, О.В.Кучерявий, Л.І.Копилова, М.О.Крапівка
ФАЗОВI ПЕРЕТВОРЕННЯ В Ti2Cu ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМУ ГIДРУВАННI ТА РЕКОМБIНАЦIЇ
118
В.К.Медюх, В.А.Швець, Р.М.Медюх, В.М.Талаш, Ю.О.Гуслієнко, Н.Р.Медюх, †І.В.Уварова
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ І ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ni
I. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ
126
В.С.Зенков, В.В.Пасічний
КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ ЗАЛІЗА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРИМАННІ ВОДНЮ, В РІЗНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ
130
†В.О.Лавренко, А.Д.Панасюк, І.П.Нешпор
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ (ДО 1670 ?С) ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМ AlN–Si3N4 ТА AlN–Si3N4–(Ni–Cr–Al)
140

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
†В.Ю.Олікер, О.М.Єлісєєва, Т.Я.Грідасова, І.І.Тимофєєва, А.В.Котко
ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОСТРУКТУРУ СПЛАВУ NiAl–Re
150