Конференції

ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ МІКРОХВИЛЬОВОГО СПІКАННЯ МІДІ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1524

Анотація

Із використанням класичних модельних експериментів для початкової стадії спікання встановлено, що для мікрохвильового спікання мідного порошку характерна об’ємна дифузія, яка може супроводжуватись механізмами випару–конденсації та поверхневої дифузії. Дію об’ємної дифузії підтверджено зближенням центрів частинок. Характер отриманих залежностей свідчить про інтенсифікацію процесів масопереносу під час мікрохвильового нагрівання.


ДИФУЗІЯ, МІДЬ, МІКРОХВИЛЬОВЕ НАГРІВАННЯ, ПОЧАТКОВА СТАДІЯ СПІКАННЯ, СПІКАННЯ