Конференції

МАНГАНОПОДІБНІ МЕТАСТАБІЛЬНІ ФАЗИ В СИСТЕМІ Fe–Mo: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ii. ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ В СИСТЕМІ Fe–Mo

  
М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1554

Анотація

Термодинамічне моделювання метастабільних фазових перетворень у системі Fe–Mo виконано CALPHAD-методом. Оцінено відносну термодинамічну стійкість метастабільних фаз типу α- та β-Mn, а також стабільних фаз системи. Енергію Гібса інтерметалічних сполук, що мають область гомогенності, описано в рамках Compound Energy Formalism. Розраховані варіанти метастабільних фазових діаграм системи Fe–Mo коректно інтерпретують фазові взаємодії при швидкісному твердненні сплаву 63Fe37Mo.


МАНГАНОПОДІБНІ ФАЗИ, МЕТАСТАБІЛЬНІ ФАЗОВІ ДІАГРАМИ, СИСТЕМА FE–MO, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ