Конференції

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ БІОГЕННИЙ ГІДРОКСИАПАТИТ / СКЛО

  
Л.А.Іванченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1525

Анотація

Отримано композиційні матеріали на основі біогенного гідроксиапатиту і скла системи Na2O–B2O3–SiO2 з масовим співвідношенням кристалічної та аморфної фаз 61 : 39. Досліджено вплив температури спікання в діапазоні 600–800 °С на їх основні властивості. Для вивчення впливу температури спікання досліджено структуру зразків, зміну їх лінійних та об’ємних параметрів, густини, пористості в процесі спікання. Пікнометрична густина композитів знаходилася в межах 2,904–3,009 г/см3, уявна густина — 1,22–1,85 г/см3, загальна пористість cкладала 36,2–59,5%, частка відкритої пористості 0,14–0,93, розчинність у фізіологічному розчині (48 год) — 0,38–1,69% (мас.). Встановлено можливість регулювання порової структури композитів і розчинності шляхом варіювання температури спікання.


ГІДРОКСИАПАТИТ, ПОРИСТІСТЬ, РОЗЧИННІСТЬ, СПІКАННЯ