Конференції

АНІЗОТРОПІЯ НЕСТАЛОЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ПРИ ЗГИНІ

В.П.Мацокін,
 
М.В.Милий,
 
І.Н.Пахомова,
 
Д.В.Мацокін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1526

Анотація

Експериментально досліджено орієнтаційну залежність швидкості нестаціонарної повзучості на нестаціонарній стадії монокристалів NaCl та KCl при неоднорідному розподілі напружень. Виявлену анізотропію високотемпературної повзучості при згині пояснено сумісним аналізом розподілу напружень при деформації, кількістю можливих дислокацій, що приводять до згину, величиною наведених зсувних напружень, які викликають ковзання дислокацій, та дислокаційними структурами монокристалів після повзучості. Показано, що коли в системі легкого ковзання дислокаціям рухатись важко, активізується нова система ковзання, починаючи з деякої температури.


АНІЗОТРОПІЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ДИСЛОКАЦІЇ, НАПРУЖЕННЯ, ПОВЗУЧІСТЬ