Конференції

ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКІВ В СИСТЕМІ ZrO2- Y2O3- CeO2- Al2O3 ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 400-1300 °С

 
О.В.Шевченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1520

Анотація

Досліджено процеси, які відбуваються при термічній обробці (спіканні) гетерофазних нанокристалічних порошків у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3. Показано, що самоорганізація дисперсної системи відбувається різними еволюційними шляхами. Визначено загальні закономірності зміни властивостей нанокристалічних порошків у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3. Результати дослідження відкривають можливості спрямованого вибору вихідних нанокристалічних порошків для проектування дрібно-зернистих матеріалів з необхідним комплексом властивостей.


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ЕВОЛЮЦІЯ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, САМООРГАНІЗАЦІЯ, СИСТЕМА ZRO2–Y2O3–CEО2–AL2O3