Конференції

РОЗРАХУНОК ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ОБ"ЄМІВ ЧАСТОК ПО ЇХ РОЗМІРАХ ПРИ ЗМІШУВАННІ ПОРОШКІВ ВК8 І ВК8-М

В.Ф.Бойко,
 
А.Д.Верхотуров
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1521

Анотація

Розглянуто можливість використання принципу суперпозиції щільностей розподілу як альтернативи існуючим методам аналізу гранулометричних характеристик шихти з різними дольовими вкладами складників порошків. Такі суміші порошків використовують у виробництві інструментальних і керамічних матеріалів.


ГІСТОГРАМА, ДИСПЕРСНІСТЬ, ДОЛЬОВИЙ СКЛАДНИК, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, СУПЕРПОЗИЦІЯ, ЩІЛЬНІСТЬ РОЗПОДІЛУ