Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРИСТОЇ СКЛАДОВОЇ НА ОСНОВІ Al2O3

Лу Дж,
 
Дж.Ма
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1527

Анотація

Для вивчення характеру ущільнення пористої системи на основі Al2O3 з порами різних розмірів використано модель спікання пористого керамічного матеріалу. Модель дозволяє розглядати можливості спікання через зменшення окремо об’єму макропор та окремо - мікропор. Виявлено задовільний збіг результатів моделювання та даних експерименту. Показано, що урахування зменшення об’єму макропор, котрий традиційно вважається стабільним, забезпечує більш точну оцінку ущільнення тіла з різними рівнями пористості.


AL2O3, ВИЗНАЧАЛЬНА МОДЕЛЬ, МАКРОПОРИ, ПОРИСТІСТЬ, СПІКАННЯ