Конференції

Порошкова металургія

№ 05/06 2010 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.Л.Осіпова, І.Б.Мурашова, А.М.Савельєв
ФОРМУВАННЯ ДЕНДРИТНОГО МІДНОГО ОСАДУ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЕЛЕКТРОЛІЗУ
3
М.П.Сав`як, М.Г.Андреєва, В.Ю.Мацера, †І.В.Уварова
ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО РЯДУ ОЦК-ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ В СИСТЕМІ Тi–Сr–Fe ПРИ ПОМЕЛУ СУМІШІ ПОРОШКІВ В ПЛАНЕТАРНОМУ МЛИНІ
12
К.В.Бечке, А.Ф.Санін
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ РОЗПИЛЕННОГО ВОДОЮ ПОРОШКУ
19

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.Г.Боровик
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ, ЩО МІСТИТЬ ПАРАЛЕЛЬНІ ПОРОВІ КАНАЛИ З ПЕРЕТИНАМИ У ВИГЛЯДІ ТРИПРОМЕНЕВИХ ТРІЩИН
28

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
†Ю.В.Мільман, М.О.Єфімов, С.В.Ульшин, О.І.Биков, О.Д.Нейков, А.В.Самелюк
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Cu–Fe, СПЕЧЕНИХ ПРИ ВИСОКОМУ ТИСКУ
39
Д.Озюрек, С.Текелі, А.Гюрал, А.Мейведжи, М.Гюрю
ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ Al2O3 НА МІКРОСТРУКТУРУ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ Al–Al2O3, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ МЕХАНОСПЛАВЛЕННЯ
50

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
І.О.Подчерняєва, Є.А.Астахов, О.П.Уманський, А.Д.Панасюк, В.П.Коновал, В.М.Панашенко
СТРУКТУРА І ФАЗОВИЙ СКЛАД ДЕТОНАЦІЙНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ TiCrB2 І ZrB2
58
А.В.Шпілько, Є.В.Кириленко, М.В.Солтіс, В.Я.Петровський
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ ПОРОШКАМИ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗМІРУ ЇХ ЧАСТОК
68

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОЄМНIСТЬ ЦИРКОНАТУ САМАРIЮ (Sm2Zr2O7)
84
†В.В.Скороход, Ю.М.Солонін, В.А.Дубок, Л.Л.Коломієць, Т.В.Пермякова, О.В.Шинкарук
АКТИВАЦІЯ РОЗКЛАДАННЯ ГИДРОКСИАПАТИТУ У КОНТАКТІ З β-ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТОМ
92
†Т.І.Братаніч, †В.В.Скороход, О.В.Кучерявий
КIНЕТИКА ПЕРШОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ГIДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛIДIВ Ti2Cu ТА γ-TiCu
100
†В.Ю.Олікер, Є.Н.Єлісєєва, Т.Я.Грідасова, І.І.Тимофєєва
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ NiAl–Re, ПІДДАНИХ МАГНІТНІЙ ОБРОБЦІ
110
М.О.Красовський, †В.О.Лавренко, Л.М.Костенко
АНОДНА ПОВЕДIНКА СПЛАВIВ СИСТЕМ Al–Bi ТА Al–Sb У СЕРЕДОВИЩI 3%-НОГО РОЗЧИНУ NaCl
120
С.Г.Орловська, Ф.Ф.Карімова, М.С.Шкоропадо
ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ НА ПОВЕРХНІ ВОЛЬФРАМОВИХ ДРОТИКІВ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
125
В.К.Медюх, В.А.Швець, Р.М.Медюх, В.М.Талаш, Ю.О.Гуслієнко, Н.Р.Медюх, †І.В.Уварова
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ І ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ni
II. КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ ПІСЛЯ ТЕРМООБРОБКИ
130

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.М.Заславський
МІКРОСТРУКТУРА ФЛЮОРИТОПОДІБНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ
136

ОБМІН ДОСВІДОМ
Т.О.Єпіфанцева, Д.М.Федоров, В.Г.Каюк, М.Б.Штерн, І.Д.Мартюхін
ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ МІДІ З ПРОКАТНОЇ ОКАЛИНИ І ДЕЯКІ ЙОГО ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
145
Т.М.Павлиго, Г.Г.Сердюк, В.І.Шевченко
СТАНДАРТИЗАЦIЯ ТЕРМIНОЛОГIЇ У ПОРОШКОВIЙ МЕТАЛУРГIЇ
150